Moderaterna säger nej till p-avgifter

Debatt

Återigen diskuteras och föreslås att införa parkeringsavgift i Alingsås. Moderaterna har alltid sagt nej och vi tydliggör här att vi fortsatt säger nej till avgifter. Därför att avgifter helt enkelt inte löser de problem som vi har med parkeringssituationen i staden. Självfallet finns i grunden en rimlig princip att den som nyttjar en förmån också betalar för den, men ur ett helhetsperspektiv så är det fel väg att gå för staden. Tvärtom skulle avgifter bidra till som vi ser det ett antal negativa effekter för såväl handelns möjligheter som för stadens attraktivitet. Vi behöver istället se de utmaningar som stadskärnan och handeln står inför och gemensamt (handel, fastighetsägare, kommun) lyfta och utveckla Alingsås stadskärna. När handeln i Alingsås centrum ställs inför ökad konkurrens i form av externhandel och E-handel kan inte kommunens svar vara att införa parkeringsavgifter. När dessutom ett antal stadsnära p-platser försvinner till förmån för bostäder så måste även kommunen tillgodose behovet av platser på annat sätt. Moderaterna föreslår istället fyra åtgärder för att hantera och möta de problem som finns kring parkeringar samt för att öka attraktiviteten i stadskärnan:

  1. Inför bättre reglering av parkeringstiden. Korta tider i centrum och längre tider utanför stadskärnan.
  2. Förbättrad övervakning så omsättningen och därmed nyttjandegraden ökar.
  3. Skapa fler parkeringsutrymmen. För pendlare nära stationsområdet och för besökare nära stadskärnan.
  4. Skapa ett operativt samverkansorgan med innerstadshandeln, fastighetsägare och kommunledningen där vi gemensamt hanterar och löser de utmaningar som vi gemensamt står inför

Alingsås är vida känd för sin levande och kulturhistoriskt värdefulla stadskärna. Alingsås är också känd som en handelsstad. Det är en stor del av vårt samlade varumärke. Men vi kan inte stå still när omvärlden förändras. Vi behöver utveckla och stärka attraktiviteten i innerstaden utan att gå miste om vår identitet. Och vi behöver hantera parkeringssituationen. Dock utan avgifter.

För Moderaterna Daniel Filipson

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.