Ny upphandling av ätstörningsvård pågår

Alingsås

Hej, och tack för era synpunkter gällande ätstörningsvården vid Mandometerkliniken i Alingsås.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har för Västra Götalandsregionens (VGR) räkning avtal med AB Mando om Mandometerkliniken i Alingsås sedan 2015. Detta just för att vi vill kunna erbjuda invånarna en möjlighet att välja annan vårdgivare utanför VGR:s sjukhusanknutna ätstörningsvårdsenheter.
Avtalet löper ut sista december 2019 och kan inte förlängas ytterligare. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade dock redan i juni 2018 om att återigen upphandla ätstörningsvård i form av öppenvård, inklusive dagvård. Arbetet med att ta fram underlag för denna upphandling pågår för fullt och AB Mando har alltså alla möjligheter att lämna in anbud när upphandlingsprocessen kommit till denna punkt.
Som offentlig verksamhet kan inte Västra Götalandsregionen köpa tjänster av en specifik vårdgivare utan att det har föregåtts av en upphandling där alla företag som uppfyller kraven som ställs kan lämna anbud. Det företag som lämnar bäst anbud enligt det upphandlingsunderlag som fastställts vinner upphandlingen. Detta regleras inom Lagen för offentlig upphandling (LoU).

  • Nicklas Attefjord (MP Ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.