Öppen fråga: Är det rimligt att vi lantisar ska betala högre avgifter?

Alingsås

Läser med stigande förvåning om olika satsningar i kommunens glesbygd som de olika politiska partierna föreslår. Varför frågar man sig då oroat? Där finns en urbanisering som tuffar på vare sig vi vill det eller inte. De allra flesta lanthandlare har redan slagit igen och butiksdöden sprider sig även i Sollebrunn.
Det är ju istället rimligt att vi som valt att stanna kvar faktiskt får betala vad det kostar. Funderar exempelvis på sophämtningen borde ju minst vara dubbelt så hög eftersom det är så långt mellan soptunnorna. Likaså hemtjänst och all annan kommunal service såsom vatten och avlopp.

Givetvis skulle det vara politiskt självmord att säga detta men det är precis den politik alla de åtta partier vi har valt in i kommunen driver gällande kollektivtrafiken! På direkta frågor har företrädare från alla de åtta partierna svarat det orimliga att det ska kosta mer för vissa kommuninvånare att kunna tillgängliggöra sig samma samhällsservice men eftersom man inte lyfter frågan eller verkar bry sig så går det inte att sluta sig till annat än att våra politiker anser att vi som bor på landsbygden också ska bära detta.
Exempel: Det tar 7 minuter att åka från Stora Mellby till Sollebrunn. Det är knappt 4 km och kostar med rabattkort 40 kr enkel resa. Att åka från Ängabo till Alingsåsterminalen tar samma tid men det är något kortare – 3 km. Den resan kostar 28 kr. Kuriosa kan nämnas att en skolungdom som väljer att besöka en kompis måste betala 60 kr för en tur och returresa på landsbygden där det i staden ofta finns cykel och gångbanor.

Inför valet 2014 uppvaktade jag samtliga partier i deras valstugor och påtalade detta. Ingen kunde förklara skillnaden och flera företrädare lovade att ta med frågan. Nu i höstas 2018 när då alla återigen var samlade så frågade jag varför ingenting hade hänt och om det orimliga i situationen och flera lovade att ta med frågan men det är väldigt tyst.

Många kommuner arbetar aktivt för en klimatomställning och där ingår kollektivtrafiken ofta som en viktig del i kommunens omställningsarbete. Det måste vara attraktivt att välja kollektivtrafiken och prisnivån är en viktigt parameter.

Jag ställer frågorna direkt riktat till Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
– Är det rimligt att vissa kommuninvånare betalar en högre avgift för samma samhällsservice?
– Är ni beredda att en gång för alla slå ihop tätorts- och landsbygdszonen för kollektivtrafiken?
– Om ni är det så berätta gärna hur ert parti kommer att göra för att det blir genomfört.

  • Erik Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.