Replik kring bygglovshanteringen

Alingsås

Som Miljöpartiets representant i samhällsbyggnadsnämnden sedan 2018 vill jag ge min syn på det problem Maximilian lyfter i sin insändare.

Jag delar i mångt dom farhågor som Maximilian lyfter. Nämnden fattar ofta beslut som går åt rakt motsatt håll mot vad förvaltningen föreslagit. Detta kan ju ibland vara en korrekt hantering, då vi som förtroendevalda också förväntas väga in andra faktorer och ha en helhetsbild. Sedan förra valet har dock denna typ av ärenden med ny beslutsinriktning blivit allt vanligare.

Nu är mantrat att bygglov ska beviljas och nästan till varje pris. Har på sammanträde hört ledamöter resonera enligt följande: ”Om ingen överklagar ett beslut och vinner i en prövning så är det rätt beslut av nämnden”. Om antalet överklaganden var fler skulle detta vara ett förödande förhållningssätt.

Som ledamöterna från Alliansen lyfter i sitt svar till Maximilian så har vi flera gamla detaljplaner men vägen framåt kan inte vara att fatta beslut som ”känns rätt” men som formellt sannolikt är fel. Risken för ett sluttande plan är stor där dessa avvikelser blir norm i bedömningen av bygglov.

Jag finner det dessutom smått komiskt att ledamöterna från Alliansen lyfter upp just Bjärkegården av de exempel som Maximilian anger. Hur kommer det sig att det inte skrivs om de andra fallen? I dessa andra fall har han ju rätt!

Vi har en mycket kompetent förvaltning som vägleder oss politiker till att fatta korrekta beslut. Jag håller inte alltid med om deras förslag till beslut men jag har full respekt för att det är de som sitter på sakkunskapen medan jag sitter på en politisk vilja.

På senare tid har jag valt att upprepade gånger i nämnden lyfta hur vi vantolkar till exempel en liten avvikelse för att ändra förvaltningens förslag till beslut. Detta har lett till att jag flertalet gånger reserverat mig mot nämndens beslut. Men säkert har även jag varit med att fatta beslut som i efterhand kan ifrågasättas.

Sist men inte minst detta huvudtema i Alliansens svar ”Lagen följs bäst genom snabbare bygglov”. Det finns flera lagar och förordningar som styr bygglovsprocessen och handläggningstiden är blott en av dessa. Den har dock högt symbolvärde och kan starkt påverka förvaltningens ekonomiska ramar. Så ja, beslut kring bygglov måste komma snabbare. Beakta dock att ett avslag på goda grunder uppfyller detta lagkrav bättre än ett återremitterande som förlänger tid till beslut!

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.