Slopa tiggeriförbudet!

Alingsås

Att vara fattig och tvingas tigga är inget brott i lagens mening men i kommunens lokala ordningsföreskrifter finns skrivningar som om det prövas kan göra detta till en straffbar handling. På senaste mötet i Kommunstyrelsen den 8 april tog man beslut att behålla tidigare regler från 2008 där man slår fast att det är tillståndsplikt för insamling av pengar. Att där sitter ledamöter från de åtta partierna som är representerade i kommunen och beslutar om detta aningslöst tycker jag är både beklämmande och ledsamt!
Detta ska snart upp i Kommunfullmäktige för fastställande men jag hoppas att det istället förpassas rätt ner i papperskorgen!
Att skuldbelägga de allra svagaste grupperna i vårt samhälle är inte människovärdigt och där går att ana en unken människosyn att vissa människor inte ska synas i det offentliga rummet. Många av de som tvingas tigga kommer från fattiga länder och där finns i många fall en direkt rasistisk underton i den ibland högljudda debatten om tiggare. Debatten går het i Sverige efter att Vellinge har infört en förtydling att förbjuda “passiv penninginsamling – tiggeri” i sina lokala ordningsföreskrifter. Oklart är vad den skrivning Alingsås kommun inbegriper eftersom det aldrig prövats men det går inte att utesluta att den skrivningen omfattar även tiggeri vid en rättslig prövning. Däremot är det helt klart att politikerna anser lokala föreningars insamling till föreningsverksamhet, insamling till exempelvis första majblomman och andra välgörenhetsinsamlingar är kriminell verksamhet som stör allmän ordning om man inte har polistillstånd.
De lokala ordningsföreskrifterna finns till för att öka tryggheten och säkerheten i de områden som pekas ut. Det är därför viktigt att kommunen inte inför föreskrifter som närmast är att betrakta som en servettskiss med otydliga regler.
Den offentliga platsen tillhör oss alla och där kommer alltid finnas något som stör eller inte riktigt passar in i bilden. Det är ju det som är själva kärnan in ett öppet samhälle. När nuvarande regler skrevs 2008 såg vårt samhälle annorlunda ut. Att reglera insamling av pengar kunde då kännas okontroversiellt men nu 11 år senare ser det politiska landskapet annorlunda ut och det blåser snåla vindar. Vad är vi rädda för och varför väljer vi att begränsa detta? Håller med att det blir tjatigt med alla majblommeförsäljare men inte tycker jag för den delen att det ska vara kriminellt att samla in pengar till en god gärning. Att där skulle komma välgörenhetsinsamlingsligor eller tiggare som söker sig till stadskärnan och stör den allmänna ordningen att de behöver bötfällas av polis känns faktiskt väldigt långsökt.
De lokala ordningsföreskrifter som nu behandlas utgår från Ordningslagen som reglerar olika saker på offentlig plats dit allmänheten har tillträde alltså gator, torg, parker och liknande. De gäller inte på privat mark som exempelvis en trädgård eller tomt. Trots att kommunens tjänstemän tydligt säger att lagen inte ger stöd för detta i en skrivning som inte går att misstolka: “Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt genomförbar”, väljer våra politiker att gå vidare med ett förbud mot pyroteknik och fyrverkerier i hela kommunen alltså även på privat mark. Det kan visst finnas problem med fyrverkerier och pyroteknik men så länge som det är lagligt i Sverige ska inte kommunens politiker fatta egna beslut som saknar stöd i lagstiftningen! Detta tyder på en upphaussad moralpanik som nu verkar sprida sig upp i kommunens högsta ledning.
Vilket samhälle är vi på väg mot frågar jag mig oroat och hur långt ska vi gå i denna förbudshets där snart ingenting som sticker ut eller är utmanande verkar tillåtas?

  • Erik Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.