Svar till Tänkte ta bussen, 4/4

Alingsås

Vi uppskattar att ni delar med er av era tankar kring kollektivtrafiken på landsbygden. Vi håller också med om att en väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för att människor ska kunna bo utanför städerna och en bärande del i vår omställning till ett mer hållbart samhälle.
Vi försöker alltid planera trafiken så att den ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Samtidigt måste vi använda våra resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Servicenivån i kollektivtrafiken utanför städerna bygger också på den så kallade Landsbygdsutredningen som tagits fram och beslutats av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. Den pekar ut vilken servicenivå du som boende på landsbygden kan förvänta i kollektivtrafiken.
Västtrafik har som mål att fördubbla resandet med oss fram till år 2025, något vi är på god väg att göra. Allt fler upptäckter fördelarna med att resa tillsammans vilket ger oss mer intäkter att fortsätta satsa på nya fordon, fler linjer och en starkare kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Vi hoppas att den utvecklingen ska fortsätta så vi kan bli ett allt mer konkurrensmässigt alternativ till bilen, både i städerna och på landsbygden.
De som arbetar med trafikutveckling hos oss ser över och inkluderar de kundsynpunkter som vi får in i den långsiktiga planeringen. Ett arbete som bland annat görs i dialog med kommunerna. Om ni har önskemål om mer trafik på någon särskild sträcka, utöver linje 540 och 541, är ni välkommen att kontakta vår kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00 och dela med dig av era synpunkter.

  • Henrik Kjellberg, Västtrafik
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.