Tänkte ta bussen……….Replik på ”Nu lyfter vi Bjärke”

Alingsås

Den 5 mars uttryckte kommunledningen i Alingsåstidningen återigen sitt intresse för tillståndet i den norra kommundelen. Det kan väcka förhoppningar! Men för att en sådan yttring ska kännas relevant behövs även en snabbt påbörjad förbättring av kommunikationerna.
Ta exempelvis lördagar: De första bussarna Sollebrunn-Alingsås går 9.10 (541) och 9.20 (540). Sista bussen Alingsås-Sollebrunn går 17.57 (560). Arbetssökande utan bil kan inte ta helgjobb i vår centralort, ungdomar måste skjutsas och tillgången till kulturliv begränsas. Även möjligheterna för centralt boende att ta sig ut i kommunen minskar.

För folk som inte vill eller kan köra bil är bristfällig kollektivtrafik en anledning att inte flytta ut på landet. Fler bostäder på landsbygden får inte resultera i ännu fler bilar. Som det är nu skaffar folk bil för att man känner att man måste. Därmed fastnar ännu fler i ett bilberoende och -beteende. Och inte var det väl tänkt att ett ökat antal bilar skulle vara en del av den beramade tillväxten i Alingsås?

Allt detta sker i en tid då dom flesta förstått att vi behöver en snabb, genomgripande omställning på många områden för att rädda det som är möjligt av klimat, biologisk mångfald, resurser mm.. För förutom av nödvändighet blir det tyvärr så att bilen också används av ren bekvämlighet. Men nu är det hög tid att ta mer vara på andra sätt att njuta livet. Sådana som inte definitivt sågar av den gren vi sitter på.

Det gamla argumentet att vissa bussturer har för få passagerare håller inte. Hur många bilar går inte med bara en person i? Och naturligtvis måste det till en påverkan på människor att ta bussen. Till det behövs både piska och morot! För att få vanan att välja bussalternativet behöver det vara funktionsdugligt, dvs lätt att betala eller gratis, täta turer och pålitligt. Färre parkeringar i centrum!

Ett problem vi har i Sverige nuförtiden är stuprörstänkandet. ”Tyvärr, det här är inte vårt uppdrag” – känns det igen? Detta synsätt måste förändras, annars blir åtgärder för långsamma och otillräckliga. För det finns kreativa lösningar om man satsar på att hitta dom! Vare sig det sker i en kombination av ordinarie bussar, mindre bussar och en generös och mycket omskapad närtrafik/beställningstrafik eller på andra vis.

Ja, det kostar pengar. Men nyttiga pengar om vi önskar en framtid. Och rättvisa pengar. Det ger även arbetstillfällen.
Kära kommun och västtrafik! Gör nå´t åt saken och starta nu!

  • Rigmor Zakrisson Bjärke, Lillemor Lindskog Bjärke och Lesley Palmer Alingsås för Alingsås Klimatfullmäktige – ett nätverk för engagerade medborgare för klimatet. Petra Tapper Gendalen, Göran Fälthammar Arlid, Monica Lindblom Sollebrunn, Frida Fälthammar Arlid, Rolf Wollert Sollebrunn och Mats Andersson Mjölsered.
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.