Foto: MÅRTEN ÖHMAN
PLATSEN. Här kommer det troligen att se tämligen annorlunda ut om några år. Stefan Bedö, på bilden, är projektledare för den nya räddningsstationen.

Tillbaka till framtiden

Alingsås

Det rör på sig i Tokebacka. Nu går inbjudan till upphandling ut för bygget av räddningsstationen. Och håller tidplanen kan räddnings- och ambulansfordon rulla ut från sina – nu rätt dimensionerade portar – första kvartalet 2022.

Det är en lugn och positiv Stefan Bedö, projektledare, som tar emot på den ”gamla” stationen. För nu har en, enligt Bedö, realistisk tidplan för projektet Alingsås nya räddningsstation, som både ska husera räddningstjänst och ambulans, presenterats.

Anbudsinbjudan

– Det finns ingen utsedd entreprenör för bygget, säger Bedö. Men vi ska gå ut med en anbudsinbjudan till anbud de närmaste veckorna. Någonstans i juli räknar vi med att entreprenören är klar.

Men det kan försenas på grund av överklaganden?

– Det är alltid så. För så ser spelreglerna ut. Och det har vi ingen påverkansmöjlighet på.

Enligt Bedö räknar man dock med att bygglovsansökan ska vara klar i slutet av året och ett bygglov ska vara beviljat sommaren 2020.

– Vi räknar med ganska lång bygglovshandläggning i och med att det här är ett stort och komplext projekt.

Byggstarten är satt till hösten 2020.

– Och vi räknar med en färdig byggnad första kvartalet 2022.

En testperiod

Innan lokalerna tas i bruk så kommer det dock bli en testperiod så att man kan säkerställa att driften, såsom livsviktiga larmsystem, fungerar.

Vad händer med er nu­varande lokal?

– Det är Alingsåshem som får hantera det.

Nuvarande lokalerna, på Tomasgårdsvägen, togs i bruk 1981 och dessförinnan höll man till på Väktaregården, vid Rådhuset.

Om man ser till projektet
i sin helhet, vilken är din största farhåga?

– Vi är inte så bekymrade. Vi ser egentligen bara möjligheterna. Visst kan det finnas en viss oro kring upphandlingen och överklagansbiten. Men vi får se till att skapa ett så bra underlag som möjligt. Och var gäller bygglovsperioden så hoppas jag att vi tagit till med tid.

Den nya tomten omfattar totalt 28 000 kvadratmeter och alla byggnader är i nuläget uppskattade till omkring 6 500 kvadratmeter. Och för Bedö är det centrala att få till smartare lösningar, både inne i och utanför lokalerna.

”Tappar”

Bedö guidar AT i lokalerna på Tomasgårdsvägen. Det går inte många meter innan han stannar till. Tvätthanteringen? Osmart och eventuellt hälsovådlig. Portarna? För små för de nya fordonen. Bedö
kan fortsätta. Men istället för fortsatt litania åker vi till
Tokebacka.

Solen skiner och Bedö pekar entusiastiskt över fältet. Som en fältherre.

– En och tjugo tappar vi, säger Stefan Bedö.

Alltså utryckningstiden
söderut på E 20. Men han hoppas att de nya och smartare flödena ska kapa lite till.

– Krangatans förlängning är beslutad och under projektering, vilket innebär en tidsvinst. Och så norrut på E 20. Vinst där också.

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.