Vänsterpartiet kraftsamlar mot mäns våld mot kvinnor på 1 maj

Regionalt

Mäns våld mot kvinnor är ett av det grövsta uttrycket för den ojämlika maktfördelningen mellan könen. En av de viktigaste feministiska frågorna är därför hur vi bekämpar mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges allvarligaste strukturella problem, och mycket av brottsligheten sker i tystnad. SVT-dokumentären om Josefine Nilsson visar hur livet ser ut för väldigt många kvinnor. För att bryta tystnaden behöver vi öka anmälningsbenägenheten och våga prata om det här samhällsproblemet. Det här är ett allvarligt strukturellt problem som kräver politiska- och sociala åtgärder.
Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes under 2017 cirka 12 000 misshandelsbrott i Sverige där förövaren och offret hade en nära relation. Under en livstid utsätts drygt var fjärde kvinna och var sjätte man för våld i nära relationer. Det är männen som utövar de grövsta våldet och 2018 mördades 22 kvinnor av en partner eller ex-partner. I partnerrelationer där våld utövas kan även barn befinna sig. Rädda Barnen uppskattar att cirka 200,000 barn i Sverige bor i våldsamma hem. Barn som utsätts för våld och övergrepp löper ökad risk att själva bli förövare eller offer i sina vuxna relationer.
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Att vara feminist innebär att kämpa för jämlikhet och mot samhällets patriarkala maktstrukturer. Det finns många förklaringsmodeller och orsaksfaktorer till att män utövar våld i nära relationer. Våldet sker i alla samhällsklasser och kulturer, det gemensamma är att det är män som utövar det grövsta våldet. I grund och botten handlar det om att få ett slut på mäns överordning, en viktig del är därför att utjämna den ekonomiska ojämlikheten mellan kvinnor och män. För att kvinnan i våldsamma relationer ska kunna lämna är det viktigt att hon inte är ekonomiskt beroende av sin man, samt att det finns boenden för henne att flytta till. Vi måste därför fatta politiska beslut för att öka den ekonomiska jämlikheten och tillgången till bostäder. Men det handlar även om att förändra normer. Destruktiva maskulinitetsnormer är destruktiva både för män och kvinnor, det leder till att män misshandlar män på öppen gata och kvinnor i sina hem. Därför behöver vi prata och utbilda våra barn för att kommande generationer ska vara mer jämlika och utbildade om dessa frågor.

På nationell och lokal nivå har Vänsterpartiet under lång tid drivit på för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi har förslagen för att minska den ekonomiska ojämlikheten, påverka samhällets normer samt förändra lagstiftningen. Men vi behöver även stärka vårt lokala arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi kräver därför att Alingsås, Lerum och Vårgårda kommun visar att vi tar krafttag för att stoppa det här samhällsproblemet. Inte genom fina ord i dokument, utan med handling och ekonomiska satsningar. Därför föreslår vi följande fem punkter för att på lokal kommunal nivå motverka våld i nära relation:

– Öka och förläng de ekonomiska bidragen till Kvinnojouren Olivia. De ekonomiska bidragen bör löpa på minst en 2-års period.
– Påbörja implementering av projektet ”En Kommun fri från våld”. Projektet drivs av föreningen MÄN tillsammans med Borås stad och Västerås.
– Genomföra en noggrann implementering Huskurage policyn i de kommunala bostadsbolagen. Där syftet är att uppmärksamma och förebygga våld som äger rum i hemmet.
– Stoppa alla nedskärningar inom Socialtjänsten.
– Stoppa alla utförsäljningar och renovräkningar av allmännyttans lägenheter. Bostadsbristen är ett av de största problemen för kvinnor som lever i våldsamma relationer och behöver nytt boende. Vi behöver satsa på fler billiga hyresrätter.

Vänsterpartiets partiföreningar i Alingsås, Lerum och Vårgårda kommer även att donera pengar till Kvinnojouren Olivia för verksamhetsåret 2019. Vänsterpartiet Alingsås kommer även att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor på 1 maj genom att hålla tal samt samla in pengar till förmån för Kvinnojouren Olivia.

  • Vänsterpartiet Alingsås, Vänsterpartiet Lerum, Vänsterpartiet Vårgårda
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.