Var tredje arbetsterapeut funderar på att byta yrke – säkra arbetsmiljön!

Regionalt

Ingen ska bli sjuk av sitt jobb. I samarbete med Lunds universitet har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört en omfattande studie kring arbetsterapeuters arbetsmiljö. Resultatet är oroande eftersom så många som 33 procent av arbetsterapeuterna i Södra Älvsborg det senaste året allvarligt funderat på att byta yrkesbana och att var fjärde arbetsterapeut uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom. Nu är det dags att ta krafttag för ett hälsofrämjande arbetsliv.

Precis som hundratusentals andra akademiker inom kvinnodominerade välfärdsyrken går arbetsterapeuter varje dag till jobbet med målet att göra livet bättre för människor. Tack vare arbetsterapeuter får personer som har svårigheter att klara sina dagliga aktiviteter möjlighet till större självständighet och delaktighet i vardagen. Detta ökar livskvaliteten, men avlastar även hälso- och sjukvården, omsorgen och socialtjänsten. Men de som i sitt arbetsliv hjälper andra behöver också själva få rätt förutsättningar att kunna göra det.

Sveriges Arbetsterapeuter har under lång tid fått signaler om arbetsterapeuters ohållbara arbetsmiljö. Från arbetsterapeuter, likt andra akademiker inom kvinnodominerade välfärdsyrken, finns vittnesmål om hög arbetsbelastning och stress med psykisk ohälsa som följd. Tyvärr kan vi nu konstatera att situationen är värre än vi velat tro.

Tillsammans med forskare vid Lunds universitet har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört den mest djupgående kartläggningen någonsin av arbetsterapeuters arbetsmiljö.

Hög arbetsbelastning gör att många överväger att byta bana
Av studiens deltagare var glädjande nog de flesta nöjda med sin arbetssituation och med det kollegiala stödet. Men tyvärr ansåg så många som 73 % av arbetsterapeuterna i Södra Älvsborg att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter på grund av hög arbetsbelastning.

Studien visar också att hela 38 % av arbetsterapeuterna i Södra Älvsborg har tecken på stressymptom, och att 15 % visar tecken på långvarig stress, det vill säga den typ av stress som gör oss sjuka. Dessutom har så många som var fjärde arbetsterapeut i Södra Älvsborg angett att de uppfyller kriterierna för lindrigt eller uttalat utmattningssyndrom, i enlighet med Socialstyrelsens kriterier.

Inte nog med det, 33 % har det senaste året allvarligt funderat på att byta yrkesbana. De främsta orsaker som anges är hög arbetsbelastning och stress, bristen på arbetsterapeuter, låga löner men också bristande ledarskap och organisatoriska problem.

Det bör vara djupt oroande för arbetsgivare i Södra Älvsborg när medarbetare, som i grunden är nöjda med sitt yrkesval och sina kollegor, funderar på att lämna sitt jobb inom välfärden. Om så många som drygt var tredje arbetsterapeut faktiskt byter bana skulle det innebära mycket olyckliga konsekvenser för både arbetsgivare men också de personer som är i behov av arbetsterapeutiska insatser.

En positiv utveckling av välfärden kräver att medarbetarna har ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Detta är inget som välfärdens arbetsgivare kan välja bort. Vi måste vända den negativa trenden.

För att uppnå en hälsofrämjande och utvecklande arbetssituation för arbetsterapeuter i Södra Älvsborg som hindrar kompetensflykt från välfärden vill vi att:

• arbetsgivare i Södra Älvsborg erbjuder en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till reflektion och återhämtning på arbetstid.

• tid och resurser avsätts för kompetensutveckling samt att planer tas fram för hur karriärvägar ska utvecklas.

• lönespridningen ökar samt att arbetsgivare tar fram konkreta långsiktiga planer för hur kvinnodominerade akademiska grupper i hälso- och sjukvården ska få kraftigt höjda generella lönenivåer.

• chefer har ett rimligt antal underställda samt mandat och förutsättningar att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Klara Howard, professionsstrateg, Södra Älvsborgskretsen för Sveriges Arbetsterapeuter, Pernilla Brådalen, professionsstrateg, Södra Älvsborgskretsen för Sveriges Arbetsterapeuter, Madeleine Schiller, ordförande och arbetsmiljöstrateg, Södra Älvsborgskretsen för Sveriges Arbetsterapeuter, Ida Kåhlin, leg arbetsterapeut, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.