Vart är vi på väg?

Debatt

Har ansvariga målsättningen att boende samt andra trafikanter som är beroende av vägen mellan Uddabo och Storesten skall acceptera denna behandling? Vi som värnar miljön och vår restid har som vana att bruka denna ”väg” och vill undvika den förlängda körsträckan som Kärtared , Hol innebär nu när vår naturliga färdväg  Kärtared , Bälinge  är avskuren. Har ansvariga för underhåll helt tappat sans och balans. Vi måste för att väja de värsta skadorna i vägen tvingas till slalomkörning med risk för egen och andra trafikanters säkerhet. Det är nu andra gången vår naturliga färdväg mellan Kärtared och Bälinge stängs av och man ställer sig frågan om det inte råder någon som helst planering för de konsekvenser som åsamkas oss beroende trafikanter. Vi måste ju acceptera dessa planeringsbrister men ett underhåll och skötsel av denna ovan nämnda väg anser vi måste utkrävas av de ansvariga. Vi i glesbygd betalar också våra skatter och andra pålagor och har rätt till att dessa våra krav respekteras.

Helge Johansson

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.