Verklighet eller skräckpropaganda?

Debatt

Om man skall tro merparten av Alingsås politiska partier sprider Alingsås Tidning en massa skräckpropaganda som bara är lögner och förtal.

Detta budskap basunerades ut på kommunfullmäktiges möte 27/3 när vi Sverigedemokrater hänvisade till den rapportering om brottslighet som vi alla läst om i tidningen. Man ifrågasatte den brottslighet som bevisligen finns i kommunen så till den milda grad att förnekarna applåderade Barn och Ungdomsnämndens ordförande när denne påstod att vi bara sprider skräckpropaganda! Man vill inte kännas vid alla narkotikabrott, all misshandel, alla rån, all skadegörelse och allt klotter. Man hänvisade bland annat till att polisanmälda brott minskat (trots att alla i samhället vet hur meningslöst det är att polisanmäla). I stort sätt allt avskrivs ju direkt ändå. (Sverigedemokraterna i Alingsås gjorde många anmälningar i samband med valsabotage i höstas men vi fick besked att dessa omedelbart skulle avskrivas, vilket tyvärr inte var förvånande.)

Partierna vill helt enkelt inte se den oro och den ökande otrygghet som sprider sig i samhället, eftersom detta bara är påhitt av SD. Om samhället vore så tryggt som dessa sanningsförnekare påstår undrar vi varför man nyligen anställt en säkerhetssamordnare, varför man ökat samarbetet med polisen, varför man stängde Parkbadet dagen efter invigningen, minskar öppettiderna på biblioteket, stängt parkeringen på lilla torget nattetid, låser entréerna till skolorna, sätter in säkerhetsglas, kan läsa i tidningen om brottslighet varje vecka osv. Antingen är man rädd för sanningen eller så är man både blind och döv. Kameraövervakning innebär bara att man skapar oro ansågs det. Att lagföra brottslingar är tydligen inget man vill i Alingsås. Vår uppfattning är att bara den som har något att dölja borde hata kameraövervakning. Skurkar skall inte kunna röra sig fritt i samhället, de skall buras in, eller straffas på annat sätt. Sverigedemokraternas motion röstades ner av alla utom av oss i SD och M. Anmärkningsvärt och mest skrämmande är nog dock det faktum att 44 ledamöter mot 6 Sverigedemokrater röstade ner delförslaget ”- Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser.” Man vill alltså bygga upp en tystnadskultur inom politiken där sanningen skall bekämpas och påstås vara lögn. Invånarna skall förledas tro att det är tryggt och säkert i kommunen trots att alla ser vart det barkar hän. Vi Sverigedemokrater vill med alla medel bekämpa den otrygghet och brottslighet som finns i Alingsås, när andra partier bara anser det vara skräckpropaganda och populism! Vi lider med kommunens brottsoffer och alla vars trygghet gått förlorad och uppmanar dig som invånare att gå in på kommunens hemsida och se debatten om kameraövervakning som punkt 11 i föredragningen. Webbsändningen är lärorik!

SD fullmäktigegrupp Alingsås

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.