Foto: ALINGSÅS KOMMUN
Malin Helltén, kommunikationschef & framtidsstrateg och Kjell Hult, utvecklingschef, Alingsås kommun.

Tyckare: Kjell Hult

Tyckt.

Alingsås stadskärna är en av de vackraste och bäst komponerade stadskärnorna i Sverige. Hela innerstaden är också mycket riktigt identifierad som ett riksintresse för kulturminnesvård.

Många kan tro att denna vår stadskärna alltid, eller i varje fall de senaste 100 åren, har sett ut så här. Ingenting kan vara mer felaktigt. Det har varit en kontinuerlig förändring, där varje tid, varje decennium, gjort om- och tillbyggnationer. På 1980-talet fick vi till och med pris för Europas bästa stadsplanering, vilket skedde
efter en rätt intensiv ombyggnadsperiod i stadskärnan. Stadskärnan kommer att förändras även framgent, det kan vi vara säkra på. En stad blir aldrig färdigbyggd!

I sin egen stad blir man van vid hur det ser ut. Man ser inte längre hur det ser ut utan man tar det för givet. Med detta sagt, vill jag ta upp en aspekt av vår stadskärna idag. Det är hur de horisontella huvudstråken genom stadskärnan, Drottninggatan, Kungsgatan och Norra Strömgatans inleds och avslutas. I väster ligger Kabomhuset bokstavligen som en ”Elefant i rummet”. Nästan ett helt kvarter med monumentala byggnader och förskrämda markparkeringar utan liv och spänst. Kvällstid närmast dystert. Mitt i stan! Tankar har funnits flera gånger och finns nu också på upprustning. Men åren går och inget händer. Gör något nu! Ett medskick: tänk på att kvarteret genom sitt läge har en viktig roll i stadskärnan oavsett verksamhet i husen.

Söder om Kabom, nere vid Lillån, ligger p-däcket i kvarteret Hill som en ful koloss som trots upp-piffande under senare år sänker helhetsintrycket i området. Här skulle ett bostadshus, gärna ovanpå däcket, balansera upp gatumiljön mot polishuset på andra sidan ån.

Längst i öster är det ännu värre. Kungsgatan avslutas/inleds med en avriven före detta bensinstationstomt. Här fullkomligt skriker platsen efter att bli bebyggd. Gärna i vacker trähusstil som den närmaste omgivningen. Detta är ju även entrén till stadskärnan från öster, då bör man mötas av något vi alla alingsåsare vill vara stolta över. Tomten sträcker sig upp till Drottninggatan som också på så sätt skulle kunna få en värdig avslutning.

Söder därom, nere vid Norra Strömgatans avslutning ligger den stora parkeringsplatsen som rustades upp och asfalterades för några år sedan. Den främre delen, mot Lendahlsgatan, som idag är ianspråktagen av dagspendlare skulle med fördel kunna byggas om till ett attraktivt p-hus i trähusstil som därigenom höjer gatans karaktär avsevärt. Den bakre delen, avgränsad av trafikleder på tre sidor, är en hopplöst undanskymd plats som behöver en rejäl förändring. Tidigare har detta varit en reservyta för ny trafikdragning, men med en ”extreme makeover” kan här uppföras något riktigt spännande, en ikonbyggnad, som både i sin arkitektur och i sin verksamhet skulle ge hela östra stadskärnan ett lyft som den så väl behöver. Kommunen äger marken. Utlys en tävling, gärna internationellt, för både innehåll och form! Sälj till vinnande förslag.

Det finns flera platser i stadskärnan att vårda, rusta upp, förändra eller förnya. Det är så man förädlar en stad: att lugnt och genomtänkt fortsätta foga samman gammalt och nytt. Jag återkommer om det.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.