Alingsås miljöarbete måste bli bättre!

Alingsås

För ett par veckor vecka sedan presenterades den årliga nationella miljökommunrankingen av tidningen Aktuell Hållbarhet som genomfört detta sedan 2009. Rankingen är ett gott mått på hur man som kommun står sig i jämförelse med andra kommuner i arbetet med att nå mål för i första hand miljö och klimat.

Förra året rasade Alingsås rejält i rankingen och hamnade på den mindre smickrande platsen 150. Ett ras på hela 74 placeringar jämfört med året innan och 128 placeringar sämre sedan toppnoteringen 26:e plats år 2011. I år är raset än värre: plats 234. Runt oss i rankingen och under oss finns nästintill endast småkommuner och glesbygdskommuner. Med tanke på vår relativa stora storlek och den stolta tradition av hållbarhetsarbete som faktiskt finns i vår kommun så är resultatet i årets ranking sorglig läsning och inte värdigt Alingsås kommun. Vi kan så mycket bättre!

Utifrån den politiska styrning som bedrivits de senaste åren är dock resultatet inte särskilt förvånande. Alliansens flerårsstrategi innehåller inom miljö- och klimatområdet ytterst få förpliktigande mål. I Alliansens lokala 20-punktsprogram lyste också dessvärre miljöfrågorna nästintill helt med sin frånvaro. En sådan styrning leder inte till resultat. För det krävs tydlighet så att verksamheterna vet vad de förväntas uppnå. Då ges också de personer som arbetar med frågorna ett tydligare mandat att driva på utvecklingen.

Alingsås kommun har alltså hamnat rejält på efterkälken när det gäller det strategiska arbetet med miljö, klimat, energi och naturvård. Nu måste ett rejält omtag avseende detta arbete tas och vi socialdemokrater är beredda att hjälpa till! För här krävs det samverkan mellan ledning och opposition och vi vill gemensamt med samtliga partier diskutera vägar framåt.

Vi hoppas därför att Alliansen redan innan sommaren bjuder in till förutsättningslösa diskussioner kring hur vi tillsammans kan komma igång med arbetet att ta fram såväl block- som mandatperiodsöverskridande lokala mål inom miljö- och klimatområdet. Det är nämligen precis sådana långsiktiga och brett förankrade mål som är helt avgörande om man som kommun ska lyckas med miljöfrågorna.

Vi Socialdemokrater har i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram flera konkreta förslag inom miljöområdet, och vi vet att många andra partier också har många goda idéer och uppslag som de gemensamma diskussionerna kan utgå ifrån.

Många kommuninvånare vill – och kan också kräva av oss – att vi som är politiskt ansvariga i kommunen ska kunna enas om dessa viktiga frågor på lokal nivå. Både internationellt, nationellt och regionalt finns det starka ambitioner och ambitiösa mål inom miljö-, energi- och klimatområdet. Det är hög tid att Alingsås skärper till sig och också arbetar för att nå dessa!

  • Socialdemokraterna i Alingsås kommunfullmäktige
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.