EU är vår viktigaste internationella plattform.

Vårgårda

Samarbetet behöver fördjupas på de områden där bara EU kan spela en avgörande roll. Ett EU som som fokuserar på att lösa de stora och gränsöverskridande problemen. Den fokusering och effektivisering som är ett måste när Storbritanniens sorti lämnar ett stort hål i EU´s budget.

Dagligen följer vi i media hur omvärlden förändras. Sedan länge etablerade styrkeförhållanden förändras och självklara förutsättningar för relationer, handel och samarbeten ifrågasätts i grunden. Alla de effekter som följer med en brexit påminner oss om vikten av frihandelsavtal inom EU och mellan EU och andra stora handelspartners, USA och Kina är de man först tänker på.

Sverige är ett exportberoende land. Allt från stål till musik och dataspel, alla har världen som sin marknad. Vi här hemma med våra 10 miljoner invånare betraktas i vissa sammanhang till och med för litet som en testmarknad för nya produkter. Vårt näringsliv behöver ett EU som står för avtalade handelsvägar ut i världen och som skapar förutsättningar för en ökad tillväxt i Europa.

Ingamaj Wallertz Olsson
Ordf. Vårgårdamoderaterna

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.