Fri entré – en ”kostnad” vi är beredda att ta

Alingsås

Den 30 januari lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad. Motionen syftar till att ge pensionärer fri entré på vardagar fram till klockan 14:00. Bakgrunden till motionen är att vi vill utjämna de ekonomiska skillnaderna som gör att vissa äldre väljer bort fysisk aktivitet på grund av deras ekonomiska situation. Motion och rörelse är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och möjligheten bör inte påverkas av storleken på ens plånbok.
Motionen syftar även till att skapa en naturlig samlingspunkt för våra äldre alingsåsare.

Göteborgs stad erfarenhet är att möjligheten till gemenskapen bland äldre förbättrats och de bedömer att satsningen varit framgångsrik ur ett folkhälsoperspektiv. Umeå kommun erfarenhet är att det framförallt är redan aktiva pensionärer som utnyttjat detta. Trots att den tilltänkta målgruppen gästat simanläggningarna i mindre utsträckning än förväntat innebar beslutet högre kostnader än vad som budgeterades. Det finns med andra ord positiva aspekter och negativa aspekter. En kan till exempel ställa sig frågan hur beslutet har implementerats i respektive kommun för att locka till sig målgruppen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu kommit med sitt yttrande om motionen. Förvaltningen delar Vänsterpartiets syn på att motion är en viktig faktor för att öka äldre alingsåsares välmående. För att kunna genomföra motionen föreslår förvaltningen ekonomiskt tillskott till kultur- och fritidsnämnden på 400 000 kr. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige ska ge bifall till motionen om det skjuts till 400 000 kr per år.

400 000 kr om året det är vad förvaltningen tar höjd för i minskade intäkter. Det förvaltningen inte kan ge svar på är vilka besparingar Alingsås kommun kan komma att göra om vi ökar äldres motionsnivå och stärker deras hälsa. Med andra ord kan införandet av fri entré fram till klockan 14:00 innebära en direkt kostnad för Alingsås kommun, men kan indirekt leda till stora kostnadsbesparingar i form av friskare och lyckligare invånare.

Inför kommande beslut i Kommunfullmäktige vill vi påminna om kommunalråd Daniel Filipssons (M) uttalande om den avgående socialchefen som fick ett avgångsvederlag på 1,4 miljoner: ”Det är en kostnad vi är beredda att ta”. Kommer kommunalrådet vara beredd att ta den här kostnaden?

För Vänsterpartiet är fri entré för äldre i Nolhaga Parkbad en kostnad vi är beredd att ta. För vi är övertygade om att det i slutändan kommer spara kommunen pengar samtidigt som det gynnar våra äldre alingsåsare. Vi anser att 400 000 kr är en investering i våra äldre, inte en kostnad. Vi vill investera och satsa på alla oss som bor här.

Nu ställer vi frågan till övriga partier: Är ni beredda att investera och satsa i våra äldre alingsåsare?

  • Marcus Wallin (V) Vice ordförande, Martin Lindberg (V) Gruppledare, Maria Adrell (V) Ordförande, Ann Lindberg (V) Ledamot Kultur- och utbildningsnämnden , Jan Gustafsson (V) Ledamot Kultur- och utbildningsnämnden
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.