Kampen om kronorna

Herrljunga

Nu är det budget-tider i kommunen och det är såväl tänder som ska gnisslas och katter som ska rakas, allt medan grisen skriker över lite ull.

Vi går alla in i detta budgetarbete med den (förhoppningsvis) klara insikten att, om vi inte ändrar på något, då fattas det 14.5 miljoner.

De senaste årens budgeterade inflyttning, som har uteblivit, (kanske på grund av utebliven nybyggnation) har försatt oss i denna situation.

Detta grundar sig tyvärr i Alliansens oförmåga att hantera ett trångt budgetläge, och istället hittat på en önskad nivå av inflyttande.

Detta underlättar givetvis ett budgetarbete, men det är förstås förödande för den kommunala ekonomin. Därför står vi nu med 14.5 miljoner i underskott inför 2020.

Socialdemokraterna, tillsammans med Liberalerna, kommer givetvis att presentera en egen budget för Herrljunga 2020. Denna budget kommer att ha den unika egenskapen att den förhåller sig till fakta och en realistiskt underbyggd prognos.

Vårt mål om ett överskott på 2% ska innehållas, för att tillförsäkra att vi inte äter på våra barns kaka. Våra egna kostnader ska alltså bäras av oss, inte våra barn och barnbarn.

Detta budgetarbete kommer inte att bli lätt, då hade det förstås redan varit gjort. Istället är det svårt, och då får vi göra det.

Vi har jobbat med vårt kostnadsläge, vår organisation och överbyggnad, men vi har också kikat på våra intäkter.

I Västra Götaland finns 16 kommuner med högre kommunalskatt än Herrljunga, många kommuner kommer att få revidera sin skattesats inför 2020. Vi kan komma att få kika på det också, för att klara vårt åtagande mot våra äldre och sjuka, och våra barn i förskolan och skolan.

Äldregrupperna ökar i kommunen. Dessa personer har byggt upp vårt samhälle och det är vårt ansvar att bereda dessa grupper en trygg ålderdom och en fungerande omsorg.

Vi måste också skapa de förhållanden som stimulerar och gör det attraktivt att bo i Herrljunga som barnfamilj. En god tillgång på förskolor är en förutsättning för detta.

Att Alliansen har lekt med en påhittad inflyttning de senaste åren, har försatt oss i en ekonomiskt ansträngd situation. Det är vårt ansvar som opposition att ta itu med detta nu.

Vi Socialdemokrater kommer att ställa en realistisk budget inför 2020, välkommen att på olika sätt stödja den.

Mats Palm.

Oppositionsråd (S)

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.