Klimat- och miljöarbetet pågår – och mer blir det

Alingsås

Socialdemokraterna anser att kommunen bör stärka sitt miljö- och klimatarbete (28/5). Det är ingen unik uppfattning. Klimatdebatten är mer intensiv än på länge, så även i Alingsås. En bred majoritet av medborgare och politiker inser att det krävs kraftfulla åtgärder för att trycka tillbaka klimathotet.

Vi i Alliansen instämmer förstås och arbetar intensivt med miljö- och klimatfrågorna. Detta undviker dock Socialdemokraterna helt att nämna. Det är förståeligt. Som opposition är det inte deras roll att berätta vad Alliansen gör. Så låt oss börja med att berätta vad som sker i Alingsås kommun för att skapa en bättre miljö och möta klimatutmaningen.

I Alliansens flerårsstrategi är inriktningen på ett förstärkt klimatarbete glasklar. Bland annat pekar vi ut att kommunen ska fokusera på förnybara energikällor. Det har vi redan börjat med. Bland annat tog vi nyligen beslut om att ge Alingsås energi ett nytt direktiv, som innebär att bolaget ska bygga fler laddstolpar. På det sättet underlättar vi omställningen från fossildrivet till förnybart för kommunens bilägare.

Nästa steg är nya direktiv till Alingsåshem för att utrusta de kommunala fastigheterna med solpaneler. När de nya ungdomslägenheterna på Noltorp nu byggs i Alingsåshems regi, då är det med solpaneler på taket. Även kommunens bilar ställs successivt om, med ett tydligt mål att hela fordonsparken ska bli fossiloberoende.

En annan klimatfrämjande åtgärd är utbyggnaden av cykelvägar. Nu på torsdag invigs en ny cykelväg mellan Kvarnabo och Gräfsnäs. Det är en av flera cykelvägar som byggts de senaste åren och resurser har avsatts för fler.

Även inom kommunens miljöarbete sker en hel del. Det har bildats en naturvårdsgrupp som ska värna den biologiska mångfalden och ett fungerande ekosystem. Så sent som i går antogs en ny naturvårdspolicy och arbetet med att uppdatera kommunens naturvårdsprogram har kommit långt.

Dessutom jobbar kommunen framgångsrikt med återvinning, med ett nöjd kund-index på 93 procent inom avfallshanteringen. Mer än 99 procent av allt som hamnar på tippen i Bälinge återvinns. Kommunen ska nu också utreda möjligheterna att implementera WHO:s Water Safety Plans, som handlar om att förebygga vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen.

Det behövs dock göras mer. Alliansens nästa flerårsstrategi, som vi redan börjat arbeta med, kommer innehålla satsningar på miljö- och klimatfrågorna. Här håller vi på att lyssna in förslag från både medborgare och miljöorganisationer. Bland annat har vi bjudit in representanter från klimatfullmäktige.

Nu fortsätter vi, tillsammans med alingsåsarna, att stärka kommunens klimat- och miljöarbete.

  • Karl-Johan Karlsson (C), gruppledare, Daniel Filipsson (M), gruppledare, Anita Brodén (L), gruppledare, Lady France Mulumba (KD), gruppledare
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.