Rösta för naturen i EU-valet

Regionalt

I dag, onsdag, firas den biologiska mångfaldens dag. Fler människor kräver nu en tuffare naturpolitik för att ta oss bort från den miljökris vi befinner oss i, orsakad av politik som bygger på kortsiktiga mål. En annan framtid är möjlig.

Blomstrande ängar, djupa skogar och forsande älvar, surret på midsommarafton, vågornas skvalpande eller fjällens tystnad. Miljöpartiet grundades av miljörörelsen, för solidaritet med allt liv på jorden.

Forskarna kallar tiden vi lever i för antropocen, en tid där människan dominerar. Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter, där arter utrotas 100-1000 gånger snabbare än de skulle gjort om människan inte drev på utrotningen. Ändå känner vi bara till en bråkdel av alla arter, vilket betyder att arter vi inte ens känner till sannolikt utrotas.

Enligt IPBES-rapporten, den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatets IPCC-rapport, hotas nu en miljon arter. Men vi har kunskapen om vad vi kan göra för att undvika miljöförstöring och istället stärka våra ekosystem.

Genom att ställa krav på ekologiskt odlade produkter gynnas den biologiska mångfalden. I Vårgårda har vi ett fantastiskt vackert naturreservat, Ljungås, som bildats för att bevara en myllrande mångfald på betesängar och i skog.

Västra Götalandsregionen driver Botaniska trädgården i Göteborg som förutom att vara en fantastisk trädgård även utför forskning, bevarar sällsynta och utrotningshotade arter samt förmedlar kunskap om biologisk mångfald. Västkuststiftelsen är Västra Götalandsregionens aktör för att bevara och förvalta många av Västsveriges vackra naturreservat.

Men arterna känner inga gränser. Enligt en intervjustudie i EU är den folkliga viljan för att EU ska vidta åtgärder för biologisk mångfald stor. Därför måste EU skydda och återställa naturen och den biologiska mångfalden och fokusera mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden.

Miljöpartiet går till EU-val med en satsning på minst 10 miljarder euro mer på detta. Vi vill även att EU:s nuvarande naturvårdsdirektiv implementeras, från höga ambitioner i Bryssel till kommunnivå.

Den biologiska mångfalden handlar om variationen av livsformer på jorden. Det är en mångfald som bygger upp fungerande ekosystem, som är grunden för liv idag och i framtiden. Därför är det också viktigt att rösta för naturen i EU-valet, för ett parti som står upp för allt liv på jorden.

  • REBECKA LE MOINE (MP)
    riksdagsledamot och talesperson för biologisk mångfald
    HELEN PERSGREN (MP)
    kommunstyrelseledamot i Vårgårda och ordförande i Göteborgs Botaniska trädgård
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.