Vi kräver bättre sex- och samlevnadsundervisning

Alingsås

Mer än hälften av tjejer mellan 16 och 29 år har blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. De har blivit tafsade på, fått ovälkomna sexuella inviter och bilder, utsatts för blottare och tvingats till sexuella handlingar mot sin vilja.

Detta visar Folkhälsomyndighetens stora undersökning kring sexuell och reproduktiv hälsa i Sverige. 14 500 personer har besvarat enkäten som visar att många typer av sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld är vanligt förekommande i befolkningen och att de drabbar såväl tjejer som killar.

Men resultaten pekar på stora skillnader mellan könen: kvinnor drabbas i betydligt högre utsträckning än män.

Att det förekommer så mycket sexuella trakasserier och våld är oacceptabelt. Vi i Tjejjouren Olivia möter ofta tjejer som har blivit utsatta. Kanske tycker den som tafsar eller skickar en dick pic att det bara är ett skämt. Men den som blir utsatt riskerar att drabbas av depression, ångest, PTSD, suicidtankar och ät- och sömnstörningar. Kvinnor som utsätts för sexuellt våld har också högre risk för alkohol- och narkotikaproblematik, samt för tillstånd av kronisk smärta och kronisk underlivssmärta.

Om en tjej utsätts för sexuellt våld ökar risken för att hon blir utsatt för oskyddat sex och att hon upplever en minskad makt över sin egen kropp. Detta kan leda till oönskade graviditeter och att sex används som självskadebeteende.

Studien visar också att 40% av killarna mellan 16 och 29 år kollar på porr minst tre gånger i veckan, medan samma siffror för tjejer i samma ålder är 3%. 70% av alla män kollar på porr, medan 68% av kvinnor aldrig gör det.

Samtidigt visar en annan studie att 88% av de mest populära porrscenerna innehåller våld och kränkningar av kvinnor, som stryptag, slag och nedvärderande ord.

Vi måste göra något åt detta. Vi måste få ett stopp på killars och mäns sexuella kränkningar av tjejer och kvinnor. Skolans sex- och samlevnadsundervisning måste ta upp dessa frågor och tidigt inkludera pojkar och unga män i arbetet med att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet med kränkningar, tvång och våld.

Vi i Tjejjouren Olivia har under våren föreläst för hundratals elever i Alingsås, Lerum och Vårgårda. Men det behöver göras mycket mer. Vad kommer politikerna i dessa tre kommuner göra för att förbättra den sexuella och reproduktiva folkhälsan?

  • Tjejjouren Olivia
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.