Vilket Europa vill du ha?

Alingsås

I dag angriper konservativa krafter i EU arbetet för jämställdhet. Aborträtten är under attack. Initiativ för lika rättigheter och lön ifrågasätts. Människor som tvingas tigga trakasseras. Fascistiska och nazistiska organisationer marscherar på Europas gator.

I Ungern, som är ett av länderna i EU, är det kriminellt för hemlösa att sova utomhus. Enskilda individer eller företrädare för organisationer som hjälper papperslösa kan dömas till fängelse. Universitetskurser som anses ha fel innehåll stoppas. Frivilligorganisationer som arbetar med saker som Ungerns premiärminister, Viktor Orbán, inte gillar hotas.

I en intervju med DN den 16/3 vill inte Kristdemokraternas toppkandidat Sara Skyttedal välja mellan Frankrikes Emanuel Macron och Ungerns Viktor Orban. Att inte tydligt kunna göra ett politiskt val mellan Frankrikes president och Ungerns premiärminister är djupt tragiskt. Oavsett om du gillar Macrons federalism eller inte, så är han en demokratisk ledare som gjort sig känd för sin respekt för frihet, mänskliga rättigheter och öppenhet.

KD:s slappa hållning till Orban och hans parti visar med skrämmande tydlighet hur låg respekt KD har för den öppna och fria demokratin. Att stå upp mot de destruktiva krafterna borde vara varje (demokratisk) politikers uppgift.

Miljöpartiet vill se ett EU som leder arbetet för en mer rättvis värld. Demokrati kan aldrig tas för givet utan måste försvaras på alla fronter.

Miljöpartiet vill att EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner (t.ex indragna stöd) mot medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och har en fungerande rättsstat, press- och organisationsfrihet. Stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Miljöpartiet kommer fortsätta försvara och arbeta målinriktat för rätten till abort, preventivmedel och sexuell jämlikhet för alla invånare i EU. Människor på flykt ska ha rätt till en fristad. Alla ska kunna visa sin kärlek eller sin tro. EU ska vara en kraft för rättigheter och rättvisa, i och utanför unionen.

Den 26:e Maj kan det var din röst som avgör vilket Europa vi får.

  • Amanda Andersson Ordförande (MP)
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.