Illusionisterna i Rosa huset

Alingsås

Kommunalrådet och oppositionsrådet i Alingsås kommun kommer nästan undan med att mitt framför ögonen på Alingsåsarna hävda att skattemedlen ska värnas till varje pris, samtidigt som de båda försvarar att tvisten med Estrad avslutas. Därigenom agerar man ansvarsfullt hävdar de.

Kommunalrådet påstår i tisdagens AT att den principiella frågan ändå inte skulle ha prövats i Tingsrätten. Man får anta att han med ”den principiella frågan” menar huruvida kommunen kan ingå den typen av avsiktsförklaring om samarbete som ingicks med Estrad? För han kan väl inte mena den principiella frågan att kommunen ska ha det belopp från Estrad som kommunen anser att Estrad är skyldiga? Det torde väl vara just den principiella frågan som skulle ha prövats av likvidatorn i Tingsrätten?

Genom sitt agerande försvarar nu kommunalrådet och oppositionsrådet att man efterskänker kommunala medel till en privat näringsidkare. För om det nu stämmer att Estrad var skyldiga kommunen 2,5 miljoner kronor är det helt oförklarligt att kommunen avslutar tvisten. Hade kommunen vunnit hade Estrad tvingats punga ut och dessutom stå för kommunens kostnader för processen.

Eller kan det möjligen vara så att man är väl medveten om att man skulle ha förlorat tvisten och därmed skulle ha tvingats stå för inte bara sina egna rättegångskostnader, utan även för Estrads, och att man vet att man skulle ha blivit synad i fråga om det omtvistade beloppet? Kan det vara så att man inför detta scenario inte längre vill kännas vid beloppet på 2,5 miljoner kronor som höftats till av förra kommundirektören och kommunens ekonomiavdelning, till följd av utebliven dialog med Estrad? Ett belopp som gjorde jobbet vid rätt tidpunkt i debatten men som nu tjänat ut sin roll. Ett belopp som både kommunalrådet och oppositionsrådet stod bakom så sent som i december. I så fall är det logiskt att man inte fullföljer tvisten i Tingsrätten.

Skattebetalarna i Alingsås kommun har all anledning att ifrågasätta hur det egentligen ligger till med saken. Har kommunen efterskänkt flera miljoner kronor till en privat näringsidkare, eller har man farit med lögner hela tiden?

Man får sannerligen hoppas att kommunledningen har lärt sig en läxa så att kommunalrådets och oppositionsrådets omsorg om skattemedlen blir något som vi skattebetalare inte behöver skratta åt. Det hade varit nåt det.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.