Arkivbild: BJÖRN DINAU
Altorpskolan i Herrljunga.

Lägger ner skolgranskning

Herrljunga

Skolinspektionen lägger ner ärendet med påstådd droganvändning på Altorpskolan i Herrljunga.

I ett färskt beslut skriver Skolinspektionen att det inte är visat att Herrljunga kommun bryter mot kraven på trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Därför finner Skolinspektionen inte skäl att vidta fler åtgärder och avslutar ärendet.

Det var i mitten av mars som en orolig mamma tog kontakt med Alingsås Tidning och hävdade att det röks hasch på skoltid på Altorpskolan och att försäljning av droger skedde inne på skolan.

Kommunens dåvarande bildningschef Bodil Jivegård sa då att hon kände till drogmisstankarna och att orosanmälningar hade gjorts till socialen.

Skolinspektionen begärde besked från kommunen om hur det låg till och i sitt svar tonade bildningsförvaltningen ner problemen.

Den skrev att uppgifterna hade utretts och att oron för att droger skulle vara ett omfattande och spritt problem på Altorpskolan var obefogad. Det fanns inga uppgifter om drogförsäljning vid kommunens skolor.

Kommunen beskrev också ett välfungerande och aktivt samarbete med polis och socialtjänst i de här frågorna. Detta svar nöjer sig nu alltså Skolinspektionen med.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.