Stoppa kommande vräkningar av Mjörngatans hyresgäster!

Alingsås

Upp till 50 % dyrare hyra i månaden. Det kan bli verklighet för Alingsåshems hyresgäster på Mjörngatan 1, 3 och 5. Hyreshöjningen motiveras av Alingsåshem med att fastigheten och tillhörande lägenheter behöver renoveras och rustas upp. Det stämmer, fastigheten och lägenheterna är i behov av renoveringar. Det som däremot inte stämmer är att Mjörngatans hyresgäster måste få sina hyror höjda med upp emot 50 % för att finansiera renoveringarna.

Med renoveringarna vill Alingsåshem göra Mjörngatan till ett mer attraktivt boende för nuvarande hyresgäster, men även för framtida hyresgäster. Att bostadsbolag använder renoveringar för att chockhöja hyrorna är inget nytt fenomen. I Sverige kallas det för Renovräkning, som är en försvenskning av ordet renoviction (renovation och eviction) och betyder renoveringar med så stora hyreshöjningar att boende inte kan bo kvar vilket i praktiken blir en vräkning.

Vi ställer oss väldigt frågandes och starkt kritiska till hur Alingsåshem planerar att genomföra renoveringarna på Mjörngatan och hur chockhöjningen av hyrorna motiveras utifrån lagen om allmännyttiga bostadsbolag.

De kommunala bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte. En grundläggande tanke är att bolagets bostäder ska vara tillgängliga för alla – oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund.
Det innebär att Alingsåshem bland annat ska erbjuda varierade boendeformer och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Det ska också erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.

För att vi ska ha möjlighet att planera goda, moderna bostäder och stadsdelar behöver vi tillsammans äga en stor allmännytta. Städer med stor allmännytta har störst möjlighet att bygga efter behov, att bygga jämlika integrerade bostadsområden och till prisnivåer de flesta kan klara av. Det går att renovera billigare och där boenden själva får påverka renoveringen, om Alingsåshem vill.

Därför säger Vänsterpartiet nej till renovräkningarna på Mjörngatan. Ingen på Mjörngatan ska behöva lämna sitt hem efter en renovering. Ska vi bygga ett Alingsås för alla måste även de centrala delarna av staden bestå av prisvärda hyresrätter. Vi står tillsammans med er på Mjörngatan för att ta kampen för att alla ska få bo kvar!

  • Vänsterpartiet Alingsås
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.