Svar angående ”Illusionisterna i Rosa huset”

Debatt
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 juni att återta sin ansökan om förordnande av likvidator, under förutsättning att parterna bär sina kostnader i ärendet, och avstå från förlikningserbjudandet från motparten med hänvisning till parternas olika uppfattning i grundfrågan. Om denna förutsättning inte godtas kommer kommunen fortsätta driva processen till Tingsrätten. Av protokoll från kommunstyrelsens sammanträde framgår bakgrund till beslutet.
 
Kommunen har fört dialog med motparten i olika former i över ett års tid för att få ta del av motpartens redovisning och kunna avsluta samarbetet. Motparten har nu, över ett år senare, överlämnat delar av sin redovisning till kommunen. Den principiella grundfrågan handlar om hantering av skattemedel. Det kommer inte en eventuell likvidator att bedöma. Kommunen har dragit lärdom av den här processen och kommer tillse att om några samarbeten mellan kommunen och något privat företag ska ske framöver ska det vara på transparenta och rättssäkra villkor. En kommuns hantering av skattemedel kan inte jämföras med ett företags affärsuppgörelser då en kommun har en annan lagstiftning att följa.
 
Daniel Filipsson (m)
Simon Waern (s)
Kommunstyrelsens presidium

 

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.