Svar till Bolennarth 15/6 och Ingrid Rosén 18/6

Alingsås

Tack för era synpunkter om kollektivtrafiken i Alingsås.
Vi har förståelse för att de som bor nära någon av de hållplatser som dragits in, som till exempel Enehagsgatan, upplever en försämring sedan i december.
Översynen som gjordes av kollektivtrafiken i vintras syftade till att överlag förbättra trafiken i kommunen och de allra flesta påverkades positivt av förändringarna som gjordes. Restiderna kortades, bytestider minskades, linjenumreringen förenklades och anpassningen till tågen blev bättre. Men förändringen innebar också att ett par hållplatser med ett mycket lågt resande drogs in och resenärer hänvisas numera istället till närliggande hållplatser.
Vi har förståelse för att det kan bli en försämring för några, men det är en nödvändig förändring för att vi ska kunna förbättra kollektivtrafiken som helhet i Alingsås och skapa goda rese- och bytesmöjligheter för så många som möjligt i kommunen.
Västtrafik vill öka det hållbara resandet och fortsätter att arbeta vidare med att utveckla kollektivtrafiken i Alingsås. I det arbetet är alla synpunkter viktiga.

  • Henrik Kjellberg, Västtrafik
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.