Utvecklingen av Mjörnstranden har bara börjat!

Alingsås

I en artikel i tisdagens AT basunerade den lokala Alliansen ut allsköns besked kring utvecklingen av Mjörnstranden. Dessa besked kräver ett par förtydliganden. Vid sin presskonferens gav Alliansen sken av att det i nuläget finns långt gångna detaljerade planer på hur Mjörnstranden ska exploateras och utvecklas. Det stämmer inte.

Utvecklingen av Mjörnstranden har bara börjat. Processen är endast i startgroparna. Det som hitintills har tagits fram är en grundläggande inriktning för det fortsatta arbetet med ett nytt planprogram för hela Mjörnstranden. Dessa inriktningsprinciper har förankrats i kommunstyrelsens arbetsutskott men utgör alltså endast grova riktlinjer inför ett arbete som av kommunens tjänstemän ännu knappt har påbörjats. Genom sitt utspel föregår alltså den politiska ledningen såväl det planarbete som nyss påbörjats som hela den politiska och demokratiska process som sedermera kommer att ta vid. Det är mycket beklagligt.

Mjörnstranden är en plats som tillhör alla alingsåsare. Det är en av många omtyckt och flitigt nyttjad rekreationsplats som dessutom besitter omistliga naturvärden som vi endast har till låns. Det är ett område som med stor varsamhet och omsorg bör förädlas än mer och tillgängliggöras för ännu fler. Utvecklingen av Mjörnstranden kräver breda diskussioner och omfattande kunskapsunderlag samt en gedigen, transparent planprocess som också låter allmänheten få komma till tals på riktigt. Att föregripa den processen vore omdömeslöst.

  • Simon Waern, Kommunalråd i opposition (S). Björn Wallin Salthammer, Ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott (S). Anita Hedén Unosson, Ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott (S).
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.