Replik till Anton Cesar rörande fem friståendeförskolor i Alingsås – artikel i AT 29/6

Alingsås
Sedan många år har de friståendeförskolorna i Alingsås haft ett mycket gott samarbete med kommunen både vad gäller stöd, utveckling och uppföljning av de olika verksamheterna. Så vill vi också att det ska fortsätta att vara. Därför blir det ganska märkligt att läsa hur vice ordförande i barn-och ungdomsnämnden, Anton Cesár, tar till storsläggan och beskriver processen rörande att lämna ifrån sig förskolornas kö listor till kommunen som ett test och utmaning av det svenska utbildningssystemet.
God dialog kräver ett ständigt pågående gemensamt arbete och ibland behövs det klargörande hjälp från andra instanser för att tydliggöra och förbättra samarbetet. Som när Skolinspektionen varit i kontakt med Alingsås kommun och tydliggjort behov av förändringar inom kommunens egen organisation av vissa beslutsordningar och beslut. Något som nu exempelvis kunnat leda fram till enskilda beslut för varje förskola avseende bidrag, vilket är nödvändigt om den berörda huvudmannen –enskilda fria förskolan, vill överklaga beslutet.
Tidigare beslutsordning i Alingsås kommun följde här inte praxis och god förvaltningssed enligt Skolinspektionen. Numera fattas också beslut om kommande års ersättning före det aktuella kalenderårets början vilket skapar en rimlig arbetsro och tryggare process hos de enskilda förskolorna när de ska arbeta med planer och budget för sin verksamhet.
Detta var bara några exempel på förändring som har skett de senaste åren med hjälp utifrån, även för Alingsås kommun.
Våra förskolor vill fortsätta att utveckla ett gott samarbete med kommunen genom fortsatt transparens och öppenhet. Något som vi alltid månat om vid kontakter och tillsyn.Vi är inga stora aktörer men drivs av stort engagemang och bidrar till den viktiga mångfald som behöver finnas i en kommun där man särskilt lyfter de stora välfärdsområdena inom vilka förskoleverksamhet räknas. Genom god bred samverkan mellan kommunen och civilsamhällets aktörer inom området,kan detta arbete både fördjupas och förbättras.
 
Katarina Egfors Härnring kyrkoherde, förskolan Prästkragen
Julia Kalholm ordförande, Montessoriförskolan Kotten
Lars Stople ordförande, Montessoriförskolan Asken
 
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.