Tyckare: Gitt Thorild

Tyckt

Jag trivs väldigt bra med mitt arbete, så bra att jag inte riktigt kan släppa jobbet ens på semestern. När jag kommer till en ny stad är jag alltid nyfiken på hur de har arbetat med sin centrummiljö. Jag pratar med närings­idkare i centrum, jag fotar och känner in stadskänslan. Ställer mig själv frågor som exempelvis ”vad har man fokuserat på”, ”hur ser den röda tråden ut”, ”hur har man utnyttjat den omgivande miljön exempelvis sjöar och vattendrag”. Det är väldigt lärorikt och spännande! Att kopiera goda idéer är framåtskridande. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet själv!

Det är bara att acceptera att framtidens handelsplatser till mångt och mycket kommer finnas i molnet och att dagens handelsplatser, oftast stadskärnan i mindre städer och samhällen, kommer omvandlas till mötesplatser med olika aktiviteter där handeln kommer vara en del av konceptet. Det är viktigt att vara öppen för och ha en plan, hur mötesplatser och därmed centrumutveckling ska bedrivas i en kommun, i annat fall riskerar vi att våra stadskärnor förvandlas till sömniga bakgårdar utan liv och rörelse.

När det kommer till köpcentrum anser jag att de har haft sin storhetstid och att de flesta lever på övertid. Många butikslokaler i dessa komplex står idag tomma. Vad som kommer hända med dem får framtiden visa. Kanske blir det aktivitetshus med viss handel inkluderad, kanske byggs de om till bostäder eller kontorskomplex och vissa kommer förmodligen att överleva och anpassa sig till den nya tiden.

Jag har ingen kristallkula som jag kan se in i framtiden med, men jag väljer att inte blunda för den framtidsprognos som bl.a. Svensk Handel tagit fram. De menar att kommuner måste agera för en levande handel! Det är avgörande att våra fysiska butiker får rätt förutsättningar för att lyckas. Självklart är varje enskild handlare ytterst ansvarig för att få sin egen verksamhet lönsam, det jag menar är de yttre förutsättningarna såsom samhällsstrategin och att dra upp riktlinjer som gynnar ett levande centrum, kommunerna måste ha en plan och en strategi för centrumutveckling.

Vad menar jag med centrumutveckling? Bland annat kan det innebära att arbeta för fler evenemang och hotellnätter som är viktiga ingredienser för att skapa ett centrum där folk rör sig och kan mötas samt ge intäkter till befintlig handel.

Centrumutveckling är också att skapa förutsättningar för nya entreprenörer.

Genom ett Leaderprojekt som jag arbetar med, försöker vi få entreprenörer att starta företag inom handel och service. Vi har idag startat upp två företag i Herrljunga och tre företag i Vårgårda inom loppet av 1,5 år.

Jag håller med Svensk Handel när de säger att levande handel ställer krav på både fastighetsägare och kommuner. Att vi tillsammans tar fram strategier som fungerar hos oss och att alla aktörer vet vad behovet är och hur stegen ser ut för att komma till målet. Vi har bra förutsättningar för att lyckas, men det är nu vi måste agera, det är nu vi måste ha en plan och våga ta tag i hur framtidens centrum och våra mötesplatser ska utformas.

Vi behöver ett aktivt centrum med handel och evenemang som tillgodoser de behov som finns hos oss medborgare, likväl som vi måste ha en fungerande skola, ett aktivt näringsliv som genererar jobb, en trygg äldrevård, fungerande kollektivtrafik och bra fritidsaktiviteter. Allt måste finnas! Alla pusselbitar bidrar till ett attraktivt samhälle!

Det finns fina skisser på hur vårt centrum rent fysiskt ska se ut i framtiden men finns det planer på innehållet?

Direkt eller indirekt, så påverkar och berör handeln alla oss samhällsmedborgare.

Kom ihåg, du är medborgare med makt att påverka hur vårt samhälle formas. Det du gör påverkar.

  • Gitt Thorild
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.