Foto: STEFAN SAMUELSSON

Bibeläventyr på skolan ett lagbrott?

Vårgårda

Bryter Bibeläventyret på Lindbladskolan mot lagen?
Ja, anser en person som anmält skolan till Skolinspektionen. Nej, svarar kommunen.

Skolinspektionen fick i maj in en anmälan mot att Lindbladskolans årskurs 4 och 5 låter representanter från Equmeniakyrkan tala om sin tro och ha bibeldagar med eleverna.

Anmälaren anser att det bryter mot lag och ordinarie religionsundervisning. Representanter från andra trossamfund bjuds inte in.

Ordföranden i kommunens myndighetsnämnd Lärande och omsorg, Anders Lennermo (C), har nu svarat Skolinspektionen. Han skriver att det handlar om Bibeläventyret, ett läromedel som Svenska kyrkan och frikyrkorna står bakom genom Svenska Bibelsällskapet, och som vänder sig till 9-12-åringar.

Lindbladskolan har valt att använda det. Eleverna får lära sig om olika bibliska berättelser genom dramaövningar. Både kristendom, islam och judendom kopplas till berättelserna, skriver Lennermo.

Han hävdar att det inte förekommer religiösa påtryckningar och att Skolinspektionens egna inspektörer flera gånger har besökt klasser där Bibeläventyret har genomförts. De har då inte haft några invändningar.

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.