Foto: MÅRTEN ÖHMAN
AVSIKTSFÖRKLARINGEN. – Alla förhandlingar tar tid. Jag vill inte kritisera någon part utan är nöjd att vi nu är framme vid en lösning, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslag för ökad trafiksäkerhet

Alingsås

Efter några om och men. Nu verkar det som Alingsås kommun och Trafikverket har närmat sig varandra i frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid E20, genom Alingsås. En avsiktsförklaring har sett dagens ljus.

Till kommunstyrelsens arbetsutskotts möte på onsdag finns en dagordning som innefattar punkten ”Avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan.” Och röstar politiken igenom den – slutligen är det fullmäktige som tar ärendet – så ser det ut att bli en del förändringar vid E20 genom Alingsås. Ett sjupunktsprogram har tagits fram, där kommunen och Trafikverket delat upp kostnaderna sinsemellan. Fokus ligger på ökad trafiksäkerhet.

”Jobbat intensivt”

De större åtgärderna består av en ny planskild gång- och cykelpassage vid Sveaplan, en ny cirkulationsplats vid korsning E20/väg 180 (Boråsvägen) samt en ny planskild gång- och cykelpassage vid E20 Metallgatan-Lärkvägen.

– Äntligen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande. Kommunledningen har jobbat intensivt med det här, tillsammans med Trafikverket, under våren.

– Jag har lovat alingsåsarna att arbeta för ökad trafiksäkerhet och nu kan vi äntligen bli av med ett av de förmodligen farligaste övergångsställena i staden. (läs: Svearondellen reds anm).

 

Varför har det dröjt?

– Det har tagit tid i och med att vi i flera år arbetat med att få till en större lösning för hela E20. Men när den föll så kunde vi lägga fokus på andra delar, som egentligen varit mest angeläget att lösa på kort sikt. Sedan har det varit en förhandling med Trafikverket. Och alla förhandlingar tar tid. Jag vill inte kritisera någon part utan är nöjd att vi nu är framme vid en lösning.

För kommunal del kan det innebära investeringar på upp till 80 miljoner kronor.

 

Pengarna finns i ladorna?

– Det är kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa finansieringen. Och vår bedömning är att vi kan hantera det. För det är angelägna åtgärder.

Vad menas med planskild passage, eller det bro eller tunnel som gäller?

– Det är inte fastställt ännu. Men under hösten och en bit in på nästa år kommer detaljerna att klarna.

När tror du att de sju punkterna är genomförda?

– Längs vägen har jag lärt mig att inte spika årtal. Men det här är naturligtvis högsta prioritet för kommunen och staten.

Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande och det finns således inget krav på Trafikverket eller kommunen, för den delen, att göra verkstad av planerna.

 

Kan det innebära ett problem?

– Det finns alltid en viss risk. Men i det här avseendet tror jag risken är minimal.

Ser du några problem med att utföra åtgärder runt E20 utan att den stora frågan, ombyggnationen av vägen i sig, är löst?

– Vi har varit tydliga med att man måste arbeta med frågan ur två perspektiv, långsiktigt och kortsiktigt. Vi har inte råd att inte förbättra trafiksäkerheten i väntan på en lösning som ligger väldigt långt bort i framtiden. Om den ens kommer.

Talar kommunen och Trafikverket överhuvudtaget om ”nya” E20?

– Ja, vi har en väl fungerande dialog med Trafikverket. Men Trafikverkets tioårsplaner uppdateras vart fjärde år. Så det rör sig om långsiktiga planer.

Förslag finns ju på att lägga E20 utanför Alingsås.

 

Är det realistiskt, enligt dig?

– Det är en lösning. Jag tillhör ett parti som länge talat om fördelar med att lägga E20 utanför staden. Men för Alingsås del är den intimt förknippad med Västra stambanans framtida dragning med två nya spår. Och för Alingsås del så eftersträvar vi ett helhetsgrepp om såväl E20 som järnväg. 

  • Mårten Öhman
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.