Klimatnödläge är ett faktum

Alingsås

Den 8 augusti släpptes den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Ett par dagar innan meddelade Miljöpartiet i Alingsås att de inbjuder till politiskt samförstånd kring att utlysa klimatnödläge (se eAT 6 augusti).

Det råder inte längre någon tvekan kring att Miljöpartiets initiativ och rapporten från IPCC är helt och hållet överensstämmande med vad som måste göras NU. Ordet ”nödläge” kanske inte ens tillräckligt uttrycker allvaret kring temperaturökningar, ekosystemens kollaps, arters utrotning och hela människosläktets överlevnad på jorden.

Miljöaktivister har sedan 1960-talet försökt att göra sina röster hörda kring dessa förändringar, men blev snabbt tystade. Då var inte hotet mot planeten mer än vad den kunde klara av. Men sedan slutet av 1980-talet så har forskarna sett radikala förändringar på fiskbestånd, ismassor och koldioxidhalter i atmosfären (hör bl.a. Johan Rockström, sommar i P1 från 2015).

Vi väntar och väntar på att världens ledare ska agera, men i denna passivitet närmar vi oss det oundvikliga. IPCC varnar nu för att radikala åtgärder för att minska utsläppen inte längre räcker för att motverka att jordens medeltemperatur ökar med 1,5 grader. Utsläppen måste minska och åtgärder för detta måste ske på alla nivåer, inklusive Alingsås kommun.

När jag själv studerade miljö på folkhögskola för 10 år sedan så pratade vi mycket det som där och då kallades för miljöfascism. Vad som menades med det är att i takt med att klimatet förändras mer åt negativt håll så ökar också politiker och myndigheters behov av obekväma och panikartade beslut.

Det kan i värsta fall leda till att människor blir tvingade att genomföra radikala förändringar. På lång sikt är dessa förändringar bra såklart ur ett ekologiskt perspektiv. Men på kort sikt påverkas befolkningen negativt då omställningen sker abrupt och utan möjlighet att kunna planera för en annan verklighet. Tänk bara på konsekvenserna av att myndigheterna plötsligt skulle förbjuda all fordonstrafik som drivs direkt med fossila bränslen.

Det är dags att alla tar sitt ansvar på allvar. Det är dags att alla får reda på vad som MÅSTE göras NU. Jag vill uppmana alla partier att ta inbjudan från Miljöpartiet på allvar. Klimatnödläge råder vare sig ni är med på detta eller inte. Kalla det för katastrofplan eller annat ord som har tillräcklig dignitet i sammanhanget. Agera innan klimatfascismens regim tvingar oss till de mest extrema åtgärderna!

  • Andréas Lindgren
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.