Foto: MÅRTEN ÖHMAN
FÅR OCKSÅ PLATS. Det är stort söktryck till Ingareds förskola men alla får plats, enligt barn- och ungdomsförvaltningen.

Kort kö till förskola

Alingsås

Den stora inflyttningen i Ingared just nu har lett till högt söktryck till förskolan där, men alla barn får plats.
Kön till de kommunala förskolorna i Alingsås är för närvarande kort, endast 18 barn i aktiv kö.

Inför höstterminen 2019 får samtliga barn som sökt förskola plats inom garantitiden fyra månader i det geografiska område de sökt, uppger barn- och ungdomschef Helena Balte och barnomsorgssamordnare Jonas Nordlander.

– Vi klarar garantitiden med råge. Alla som har sökt åtminstone 2,5 månader innan de behöver plats får det, säger Jonas Nordlander.

Annan förskola

Under sommaren har föräldrar till 18 barn sökt plats i kommunal förskola. De kommer, enligt Nordlander, att erbjudas platser inom kort. Men de som har önskat plats redan om en vecka kan få vänta till slutet av augusti.

I förskolekön finns också sju barn som väntar på platser i specifika förskolor.

Inför höstterminen 2019 är det störst tryck på förskolorna i Noltorp, Ängabo, Ingared och Magra. I Noltorp och Ängabo har alla som önskar och har garantitid till och med september fått plats i området, även om några placeringar är på en annan förskola än önskemålet, enligt barn- och ungdomsförvaltningen.

Allra störst söktryck är det i Ingared, men där finns gott om förskolelokaler, så alla som önskar plats i Ingared kan få det. Magra är kommunens minsta förskola, med bara 20 platser, och kan inte ta emot fler barn i dagsläget, men det finns gott om plats i Sollebrunn, enligt förvaltningen.

Inom lagens krav

Just nu i augusti är stor omsättning på förskoleplatser eftersom sexåringarna lämnar förskolan för 1-5-åringar och börjar förskoleklass. I Alingsås kommun gäller det cirka 400 sexåringar.

– Vi erbjuder förskoleplatser under hela läsåret, och uppfyller skollagens krav på platserbjudande inom fyra månader. Under vissa perioder kan det bli aktuellt med förskola lite längre från hemmet än önskemålet, fortfarande inom lagens krav, framhåller förvaltningschef Helena Balte.

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.