Kvinnor i missbruk – dubbelt utsatta

Regionalt

Under förra året konstaterades 26 fall av dödligt våld, 22 kvinnor och fyra män, där offer och förövare hade en parrelation när brottet begicks, enligt Brottsförebyggande rådet. Mäns våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser och kulturer, men kvinnor som missbrukar alkohol och droger är mer utsatta än kvinnor som inte gör det. De undersökningar som gjorts de senaste åren visar att 90 procent av kvinnor i missbruk drabbats någon gång under livet av fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld, och 75 procent av dem det senaste året.

Det är inte ovanligt att kvinnor som missbrukar utsatts för våld, inte bara av en manlig partner eller bekant, utan även av professionella som väktare, poliser och behandlingspersonal. Samhällets mer eller mindre uttalade fördömande av kvinnors missbruk leder till stigmatisering, där de bara ses som knarkare och inte som offer för mäns våld. Kvinnan kan därmed ta på sig ansvaret för våldet hon utsätts för och känna att de inte förtjänar någon hjälp från myndigheter. Om hon trots det vänder sig till socialtjänsten och blivit av med vårdnaden av sitt barn, är hon inte högprioriterad och kvinnans enda tillflyktsort kan bli hos en våldsam man.

Dessutom kan missbruket vara kvinnans sätt att överhuvudtaget uthärda i en våldspräglad relation som hon inte förmår bryta, som en form av självmedicinering. Kvinnans missbruk kan också binda henne hårdare till den misshandlande mannen, genom att han använder drogerna som ett medel för att kontrollera kvinnan. Kvinnans behov av att dölja sitt missbruk kan hindra henne från att söka hjälp för eller anmäla misshandeln.

Därför måste vi förändra synen på vem som kan vara ett brottsoffer – bara för att du knarkar förtjänar du inte att utsättas för våld. Kompetensen hos myndigheter och sjukvården när det gäller att möta våldsutsatta kvinnor i missbruk måste öka. Dessutom behövs det fler kvinnojourer med kompetens och resurser att hjälpa kvinnor i missbruk, liksom det behövs fler kvinnoseparatistiska behandlingshem.

  • Kvinnojouren och Tjejjouren Olivia Alingsås, Lerum och Vårgårda
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.