Foto: STEFAN SAMUELSSON
Nolängen är en av 30-talet kommunala förskolor i Alingsås och en av dem som får statsbidrag för att göra barngrupperna mindre.

Oro bland förskolepersonal

Alingsås

Personalen i förskolorna är orolig för att den nya organisationen som ska ge mindre barngrupper också kommer att leda till mer ensamarbete.

Barn- och ungdomschef Helena Balte beskriver i en artikel i fredagens AT arbetet med att forma andra grupperingar än traditionella avdelningar, så att förskolebarnen får möjlighet att vistas i mindre sammanhang.

Personalen i de kommunala förskolorna är oroliga för hur det ska bli.

Stora grupper

– Våra medlemmar är jätteoroliga för att det ska bli högre arbetsbelastning, att man blir ensam med en barngrupp och inte kan ta ut sina raster, säger Lotta Bank, ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Alingsås.

– Det vet jag inte om förvaltningen har lyssnat på, tillägger hon.

Lärarförbundets lokala ordförande konstaterar att statsbidraget och de extra pengar, som kommunen satsar på mindre barngrupper i förskolan, inte räcker till att anställa så mycket mer personal.

Barngrupperna är stora, cirka 20 barn i varje. Enligt Skolverkets statistik var det i snitt 5,7 barn per årsarbetare i Alingsås kommunala förskolor i fjol.

– Det är väldigt högt, både jämfört med Västra Götalandsregionen och med riket, säger Lotta Bank.

Förvånad chef

Hon efterlyser mer samverkan med personalen i det här arbetet. Enligt henne har den fått veta att barngrupperna ska bli mindre men inte hur det ska ske.

– Det har inte samverkats överhuvudtaget, säger Lotta Bank.

Förvaltningschefen Helena Balte säger att hon är förvånad och bekymrad över att Lärarförbundet upplever det så.

– Min bild är vi samverkar, både på central och lokal nivå. Medarbetarna ska vara delaktiga och uppleva att de är det, säger Helena Balte.

I fredagens AT: Sex miljoner till mindre barngrupper

Läs mer i pappers-AT och eAT »

  • Stefan Samuelsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.