Alingsås behöver en långsiktig handlingsplan för att minska CO2 utsläppen

Debatt

Enligt Länsrapport Västra Götaland, nationella emissionsdatabasen 2019-06-15, som innehåller utsläppsdata på regional
och kommunal nivå, var Alingsås kommuns utsläpp av CO2-ekvivalenter 110 800 ton 1990, 96 750 ton 2010 och 75 740 ton 2017.
Om Regionens mål att nå en 80% minskning mellan 1990 och 2030 ska uppfyllas måste kommunens utsläpp minska till 22 160 ton
och sedan till noll år 2045 enligt Riksdagens beslut om netto-nollutsläpp. Mellan 2017 och 2030 innebär det en minskning med 4121
ton/år vilket utgör 5,4 procent per år av utsläppen under 2017.

Utsläppen kommer från många verksamheter i kommunen. Den helt dominerande är Transporter med 61 050 ton
utsläpp 2017 där personbilarna stod för 39 940 ton och lastbilarna för 17 422 ton. Transporter är således den största
utmaningen i Alingsås kommun vilket innebär att en handlingsplan för denna verksamhet är oerhört viktig. Det finns
dock många andra områden som skapar utsläpp som arbetsmaskiner (8166 ton), industrin (2168 ton), egen uppvärmning
av lokaler (2279 ton) produktanvändning (1634 ton), jordbruk (373 ton) samt el/fjärrvärme (69 ton).

Till alla dessa utsläpp är det viktigt att lägga utsläpp som sker i andra kommuner och länder men som vi alla har ansvar för som
utsläpp från inrikes och utrikes flygtransporter, utsläpp i andra kommuner som följd av vårt byggande av nya hus som använder
koldioxidtungt stål och betong samt utsläpp skapade av importerad mat och andra varor. Då dessa data inte finns i Länsrapporten
har till exempel Umeå kommun låtit göra en undersökning av storleken på dessa utsläpp. Den kan användas som mall även för oss.

Storleken på utsläppen och de många verksamheter som behöver åtgärdas leder till behov att genomföra en rad olika klimatpolitiska
åtgärder. Givet Regionens mål för 2030 och Riksdagens beslut om noll-utsläpp för 2045 måste dessa åtgärder ha tydliga långsiktiga mål
rörande minskningar av utsläppen. Då flera politiska partier har skrivit debattinlägg i Alingsås Tidning om sina engagemang i klimatfrågan
föreslår vi att dessa arbetar tillsammans med att utveckla och tillämpa en långsiktig handlingsplan som möjliggör för oss att hantera den
stora utmaning som vi står inför. Denna handlingsplan måste naturligtvis omfatta alla de verksamheter som står för utsläpp i Alingsås kommun
men behöver även omfatta utsläpp som inte redovisas i Länsrapporten.
Politikerna bör inte tveka att införa ett Klimatnödläge enligt en föreliggande motion för att implementera klimatåtgärder på alla nivåer
i kommunens beslut.

STAFFAN JACOBSSON PROFESSOR EMERITUS
ÖRJAN HEDBLOM EKONOM

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.