Bra betyg i bygglovsskolan?

Alingsås

Alliansen i Samhällsbyggnadsnämnden skriver att det att ingen överklagat senaste tidens ifrågasatta bygglov är det bästa betyg ett beslut kan få. Ingen alingsåsare har ansett sig drabbad. Är inte det att dra det lite väl långt? Ett bygglov får inte överklagas av vem som helst. Det kan med andra ord aldrig bli en angelägenhet för stadens alla invånare. Hade det gällt en detaljplan hade det varit en helt annan sak. Då hade många fått möjlighet att överklaga. Nu har man valt att inte ändra i gällande detaljplaner, även om man i debattartikeln säger att ”det måste göras på sikt”. Fint, då är väl säkert de tänkta byggnaderna redan uppförda? Vilka möjligheter finns då att påverka?

Man säger också att man lutar sig mot lagen. Det är väl en sanning med modifikation? Enligt de lagar och regler som finns gäller bland annat följande för att man ska kunna åberopa en avvikelse: Det ska vara ett enskilt fall, avvikelsen ska vara mindre och det ska finnas särskilda skäl. Dessa förutsättningar, och ett par till, måste vara uppfyllda. Det innebär att mindre avvikelser bara kan medges undantagsvis och under speciella förhållanden. Man kan med andra ord inte göra det till en regel att alltid göra avvikelser.

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden medgett avvikelser i ett flertal fall. Bland annat gäller det byggnadshöjd och taklutning och att bygga på prickmark, dvs mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen eftersom den inte är lämplig för det. Vore det inte naturligt att Samhällsbyggnadsnämnden följde Samhällsbyggnadskontorets rekommendationer och nekade bygglov i vissa fall? Litar man inte på deras kompetens? I så fall tycker man ju som skattebetalare att man skulle kunna skrota den instansen – om nu ändå politikerna anser sig kunna fatta tveksamma eller t o m lagstridiga beslut. För den intresserade går det också bra att ta reda på vad högsta rättsliga instans beslutat i frågor om bygglov. Det finns domslut som visar att det som vissa betraktar som en liten avvikelse inte alls är det. Troligen skulle en del av de bygglov som getts nu falla i den kategorin.

Avslutningsvis, det måste vara ett krav att man inte bara beviljar bygglov hejvilt, utan att man genom att skapa nya detaljplaner ger fler möjlighet att påverka sin stad och sin boendemiljö. Det känns rätt naturligt i en demokrati värd namnet.

  • Rödluvan lever
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.