Dålig miljöuppföljning i Kommunstyrelsens delårsbokslut

Alingsås

Varje enhet inom Alingsås kommun behöver bedriva ett mycket stark miljöarbete för att vi skall kunna gå en positiv framtid till mötes, även Kommunstyrelsen (KS).

I KS flerårsstrategi (budget) finns följande miljöindikatorer:
12.2 Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka.
12.3 Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.
12.4 Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka.

I samband med delårsbokslutet finns en uppföljning på mål, indikatorer och nyckeltal. Informationen i uppföljningen i delårsbokslutet är tyvärr intetsägande och omöjliggör en politisk styrning. Det anges att ”Inget utfall kan redovisas i delårsbokslut”. Det anges också att målet är att ett nyckeltal ska öka jämfört med 2018, men för 2018 anges ”Ej uppmätt”. Ingenstans finns information om vad som faktiskt har gjorts i praktiken och det är omöjligt att som beslutsfattare själv bedöma om vi är på rätt väg, eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas under innevarande år.

För att den politiska styrningen mot uppsatta mål ska fungera behövs tydlig återkoppling om vad som görs/gjorts, nuvarande status och goda möjligheter till att vidta ytterligare åtgärder. Detta saknas i dessa fall. En utveckling av styrning och uppföljning behövs!

  • Anna Hansson (MP) Ledamot Kommunstyrelsen
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.