För sent och för lite !!

Alingsås

Inför Alingsås kommunfullmäktige möte 2019 09 25, en liten skrivelse från en gammal skäggig pensionär 70+, angående ”avsiktsförklaring” mellan trafikverket och Alingsås kommun om E20
delen mellan Sveaplan och Götaplan. Vill jag bara inkomma med denna lilla reflektion För lite och för sent
Vi har hör det förut, ja vi har hört det förut, den va d……………………

Nu skall tydligen E 20 problemet åter upp på bordet. Eftersom schabblet med det nedgrävda diket med tak inte var genomförbart. Ett totalt hopplöst projekt vilket under flera år, utretts och debatterats bland stadens politiker, ända tills man nådde väg ände. Vilket jag och många andra påpekat flera ggr till både kommunpolitiker och Trafikverket.
Nu skall då en tillfällig lösning projekteras igen, för att få sträckan mellan de två trafikplatserna ”säkrare” för gång och cykeltrafik, samt vissa smärre förändringar för biltrafiken korsning väg 180.

Första gången jag hörde löftet om gång cykeltunnel vid Metallgatan – Lärkvägen var för 60 år sedan, 1960-62 när rikssexan (som gick rakt genom stan) var klar i nuvarande sträckning, omdöpt till E3 numera E20, arbetade jag som 15 årig springpojke på ElektroHelios och cyklade då flera ggr per dag från Lärkvägen till stan, genom ”limbo” via Metallgatan. När så den stora nya vägen var klar, stängdes den genvägen abrupt av. Men vi fortsatte ändå att ta oss över vägen på samma ställe. Med detta, lite oansvariga trafikfarliga tilltag, (det var glest mellan bilarna på den tiden), så gick det bra att passera både med cykel och flakmoppe. Men detta resulterade så småningom att det kom upp staket på båda sidor, som blev svår forcerat, och omvägen fick då bli via Sveaplan.
Vi var då några berörda spring grabbar som jobbade på ”fel” sida om E 3an, som uppvaktade kommunens politiker om att få till en cykel tunnel under riksvägen just vid korsningen Metallgtan -Lärkvägen. Det tyckte dåtidens fullmäktige var ett utmärkt förslag och lovade ”så snart som möjligt” skaffa fram pengar, och få till en säker underfart. Tiden gick inget hände. När sedan gamla Göteborgsvägen stängdes av och blev ersatt av tunneln under järnvägen, blev det än värre. Men då hade jag sedan länge slutat som springgrabb. Under åren har det med jämna mellanrum kommit upp samma förslag och samma löften, med samma noll resultat.
Så småningom kom det upp ett, numera ”ljus varnat”, övergångsställe vid Sveaplan, inte särskilt trafiksäkert, men det är det enda man lyckats med. Och nu har vår gamla lösning åter kommit upp i ”avsiktsförklaringen” en gång cykel tunnel under befintlig E20, att vara klar 2025-30 ??
Så nu finns då stora förhoppningar om att jag kanske få uppleva detta löfte innan jag fyller 90 år?

Men detta löser ju ingen ting av det egentliga problemet, för E20 och Västra Stambanan
Jag bifogar här, för de som eventuellt är intresserade av en ”framtidslösning” för både E20 och 4 spår på V-SB förbi Alingsås, ännu en gång mitt förslag från 2015, en tunnellösning under ungefär samma sträckning som E20 har i dag. Detta förslag har både Trafikverket och ni politiker fått 2015 och 2018. Denna lösning” gör två flugor på smällen” ,löser både Järnväg och Motorväg.
https://www.alingsastidning.se/2018/06/e20-bara-halva-problemet/

Andra har presenterat dragning runt / utanför söder om stan för E 20 och V-SB ovan mark broar och (tunnel ?) rakt genom Hjortmarka naturområde. Den lösningen blir betydligt längre och betydligt dyrare än en ca 3 km tunnel under nuvarande sträckning. Men klart mycket intressantare och bättre än den ”Avsiktsförklaring” som nu riskerar att Alingsåsarna får leva med ett ökande trafik kaos i minst 50 år till.

”Dyrt” , Ja visst men inte om man räknar på att lösningen skall hålla i minst 100 år, som nuvarande lösningar har gjort. Både ni kommunpolitiker och Trafikverket måste rimligtvis vara mer insatta i de ekonomiska problemen än jag, men vad är ”dyrt” satt i förhållande till att inget göra eller att göra fel ?
Det ni pratar om nu, borde ha varit löst redan 1970 eller i vart fall före år 2000. Nu pratar ni om en ”avsiktsförklaring” för en tillfällig tillsvidare lösning klar kanske
2030 ?
En ordentlig framtida lösning klar före 2040 finns inte ens uppe på bordet.!!
Vad kostar inte det ? Och vad kostade inte allt onödigt utrednings och projekteringsarbete för det hopplösa diket med tak ?
För” dyrt” är som sagt var ganska relativt, beroende på hur man ser på behovet.
Tänker till en gång till innan ni beslutar om ”felaktiga avsikter” ännu en gång.
Alingsås 400 års dag, 2019 09 21

  • stefan peterson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.