Glömde, ett ord med många betydelser

Alingsås

”glömde” ett ord som kan betyda olika saker, beroende på vad som avses.
Väl medvetna om den orimligt långa handläggningstiden för bygglovsärenden vid Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås kommun, och väl medvetna om att berörda grannfastigheter har rätt att lämna synpunkter på handlingarna, och därmed riskera en lång seg utdragen process, som kraftigt skulle försena öppnandet av den ”nya järtas park” till jubileumet i September, vilket förmodligen var den största risken.
Så är det ju enklare för samhällsbyggnadsförvaltningen att ”glömma” ansöka bygglov hos sig själva. Dom kunde ju knappast ha kunnat hantera det ärende utan att bli anklagade för jäv. Kunde kanske lämnat ärendet till Lerum eller Vårgårda att besluta ?

Som sagt ”glömma” kan betyda många olika saker tex i Betydelsen överhoppa :
””utelämna, åsidolämna, utan avseende, åsidosätta, förbigå, sätta sig över, ignorera, överse med, tiga ihjäl, strunta i, underlåta, negligera, försumma””

Fövaltningen ”glömde inte” dom gjorde helt enkelt ett noga övervägt beslut, baserat på erfarenhet, att helt enkelt strunta i den lagstadgade demokratiska processen.
För detta tilltag ”borde” samtliga ledamöter i nämnden ta sitt ansvar och lämna sina platser till förfogande.

Eller så kan man ju ändra/komplettera i kommunens bygglovs ansökningar, att om ärendet riskerar att dra ut på tiden, och inget beslut väntas kunna ske inom 30 dagar, så är det fritt för den som söker bygglov att ändå starta, lämna in kompletterande ansökan i efterhand, utan att riskera straffavgift eller böter. Naturligtvis med risken att bygglov uteblir och man tvingas riva det nya bygget eller parkanläggningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden har ju nu skapat ett prejudikat som måste gälla lika för alla som önskar bygga något i kommunen.  • stefan peterson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.