Järtas park en glädje för alla

Debatt

Skomakarens barn går utan skor. Likadant med Samhällsbyggnad, de bygger utan lov. Tanken var nog god att iordningställa Järtas park till glädje för alla.

Det krävs bygglov för konstruktioner som har tak och / eller väggar och där människor kan vistas i. Därmed var det oklart om lekstugor är bygglovspliktiga, men barn är ju också människor. Definitivt är en paviljong lovpliktig, men kojan i trädet?

Ansökan kom in till SBK i maj och då var bygget redan igång. Varför skulle det finnas jäv? Om det är så att byggnationen i Järtas park är planenlig behöver inte grannar höras. Liksom alla andra svartbyggen får kommunen lägga upp ett tillsynsärende på de olovligt uppförda byggnaderna. I det här fallet spelar det igen roll hur höga byggsanktionsavgifterna blir för de ska ju betalas till kommunen!

  • Tisteln
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.