Rödluvan

Alingsås

V lever i den bästa av demokratier där man fritt kan framföra åsikter utan påföljder. Varför skriver du då under signatur? Det vore klädsamt och upplysande att få veta vem du är och hur lång erfarenhet du har av bygglovs- och detaljplaneprocessen? Nu vet ju jag att om man svarar eller debatterar och nämner någon vid namn så är AT:s regler att man själv framträder med eget namn, så det kanske blir svårt att svara på min enkla fråga. Men jag bjuder på det denna gång så frågan kvarstår, vilken och hur lång erfarenhet har du av bygglovs- och detaljplaneprocessen?

  • Jan Jonsson
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.