Foto: JOHAN HALLBERG
Kan skyltas om. Boråsvägen, från Lygnared in till Alingsås, är en av sträckorna som kan få sänkt hastighet framöver.

Ser över möjligheten att sänka hastigheter

Alingsås

Trafikverket ser över hastighetsbegränsningarna på en rad vägar runt om i landet – tre vägsträckor i Alingsås kan få sänkta hastigheter.

I drygt tio års tid har Trafikverket sett över hastighetsbegränsningarna på det statliga vägnätet. Fram till 2025 ska 120 mil statlig väg få höjd hastighet, och under samma period sänks hastigheten på 425 mil väg.

Väg 180 och 190

Under hösten ska beslut fattas om justering av hastigheterna på ett flertal vägar runt om i landet, däribland tre sträckor inom Alingsås kommun. Det handlar om väg 180 från Lygnared in till Alingsås, och väg 1890 från Alingsås till Kolbäck. Med i planen finns även väg 190 från Sjövik till Sollebrunn. På de tre sträckorna kan hastigheten komma att sänkas från dagens 90 km/h till 80 km/h.

2 000 fordon per dygn

Grunden i det pågående arbetet är att rädda liv genom säkrare möten mellan fordon. På vägar utan mittseparering är tanken att sänka hastighet från 90 km/h till 80 km/h – och det gäller på sträckor med relativt mycket trafik, vilket innebär att de trafikeras av minst 2 000 fordon per dygn.

Sänkningen med 10 km/h kan tyckas liten men enligt Trafikverkets uppgifter är 80 km/h den högsta hastighet som två bilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan allt för allvarliga konsekvenser.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.