Sorglig asfaltspolitik i Vårgårda

Vårgårda

Grävskopor på Hallaberget? Förnuftet borde väl sippra in från någonstans?, tänker jag – efter att ha läst igenom ”Samrådshandling – Detaljplan för Hallaberget”, som har initierats av Vårgårda Kommun. Processen är långt gången och exploateringsavtal är under framtagande. Planens syfte är att exploatera naturmarken och grönområdena på Hallaberget för att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder och en förtätning av nuvarande bebyggelse.

Vårgårdas vision om bostäder och grönska tycks vara halv sanning. Här avser man snarare att ”avlägsna” centralt belägen naturmark till förmån för asfalt, betong och minst 140 bostäder. Det är förtätning som gäller – vilket skulle förändra närmiljön för människor kring Hallaberget drastiskt.

För all del, bygg på – men inte på Hallaberget. Bevara Hallaberget – låt björk, asp, sälg, ek, lönn och skogsalm stå kvar. Utveckla det som natur- och rekreationsområde till gagn för alla. De slybeväxta delarna är inte naturens verk från början utan iscensatt av människans maskiner. Beslutande bör försöka hitta respekt och förståelse för att naturen på Hallaberget utgör en suverän tillgång. Över 4 hektar grön natur på ett skogsbeklätt mindre berg, beläget inom centrala tätorten innebär en avundsvärd utvecklingspotential. Sunt förnuft bebygger inte ett sådant område!

Att vistas i en stadsplanerad livsmiljö bortkopplad från naturen innebär allvarliga hälsorisker. I kommande dokumentär ”Frisk av naturen”, i Vetenskapens Värld”, som sänds på SVT, måndag 2/9, presenteras forskning som visar den stora betydelsen av att kunna uppsöka skogen och naturliga miljöer för återhämtning och som skydd mot psykisk och fysisk ohälsa.

Den som önskar lämna synpunkter på planen behöver göra det skriftligen till Vårgårda Kommun senast 9/9, för att inte förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Johnny Sandberg

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.