Svar till The constant Gardener

Alingsås

I debattartikel publicerad 4 september 2019 frågar sig skribenten ”Vad händer med Nattsénska trädgården?”. Nattsénska trädgården är belägen i Alingsås stadskärna och har varit i en och samma familjs ägosedan fastigheten bebyggdes 1769. Familjen Nattsén har kunnat njuta av sin trädgård i över 200 år, men att ta hand om en trädgård av denna storlek är inte bara tidskrävande utan också ett stort ansvar.I detaljplanen för Alingsås stadskärna finns en byggrätt på fastigheten och familjen Nattsén vände sig till oss, Plusbo Fastighets AB, och bad oss att bebygga delar av denna nu slumrande trädgård menockså finna ett sätt där trädgården med dess artrikedom blir kvar så långt som är möjligt.

Plusbo Fastighets AB är ett mindre fastighetsbolag med ett stort intresse för bevarandet av den kulturskatt i form av välbevarade fastigheter från olika tidsepoker som Alingsås innerstad besitter. I stort sett alla de fastigheter vi har i vår ägo är av kulturhistoriskt intresse. Vi brinner för att restaurera dessa byggnader och rusta dem för fortsatt prydnad av vår vackra stad. Utgångspunkten när vi diskuterade den tänkta byggnationen i Nattsénska trädgården var just trädgården. Hur ska man på bästa sätt bevara de väldoftande fyllda buskrosorna, beståndet av Dagliljor, fruktträd, bärbuskar, Schersmin och Rudbeckior? Hur ska vi bäst gå till väga för att Nattsénska trädgården även i framtiden skall vara just en trädgård men med en omgivande byggnad som inramning?Utformningen av byggnaden har tagits fram i nära samarbete med familjen Nattsén och Alingsås stads bebyggelseantikvarie Annika Kaas. Byggnadens stil kommer att överensstämma med tidigt sekelskifte med hyvlad lockpanel, ett bandtäckt plåttak, profilerade listverk och kittfalsade fönster.

För att främja känslan av småhuskaraktär, som är eftersträvansvärt enligt Alingsås kommuns antagna Utformningsprogram, kommer byggnaden att vara uppdelad i tre mindre enheter. I sin helhet anserAlingsås bebyggelseantikvarie att byggnaden är en god anpassning till befintlig q-märkt bebyggelse.Vad händer då med Nattsénska trädgården?Vi kommer att bevara arterna genom att flytta annueller, perenner, buskar och träd och låta dem invänta sin återflytt till Nattsénska trädgården passande nog i kvarteret Trädgården, på just den fastigheten som beboddes och brukades av en av Alingsås tidigare stadsträdgårdsmästare Anders Sjöberg.

När marken, som är förorenad av garveriverksamhet, är sanerad och byggnaden är uppförd kommer så växterna att flyttas tillbaka och en trädgård med växter från den ursprungliga Nattsénska trädgården, grusgångar av natursingel och natursten ska kunna njutas av även i framtiden.Plusbo Fastighets AB och familjen Nattsén har en vilja att återskapa en del av den omgivande traditionella trähusbebyggelse kring kvarteret Tygvävaren som försvunnit under åren och med detta förslag tycker vi att vi på ett utmärkt sätt kompletterar den ursprungliga byggnaden från 1769 och bevarar den Nattsénska trädgården.

Plusbo Fastighets AB och Staffan Nattsén

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.