Utlys moralnödläge i Alingsås kommun

Debatt

Alingsås kommun är en stor arbetsgivare med fantastisk och kompetent personal som vi skattebetalare försörjer. Ibland kommer man i kontakt med dessa tjänstemän när man söker bygglov, driver företag, behöver hjälp eller bara har frågor. Vad som slår en mest i dessa kontakter med olika förvaltningar, är hur bedrövlig slappt, fult och flummigt dessa tjänstemän klär sig. Mjukisplagg som om man vore hemma i sjuksäng eller på dekis. Ingen stil, ingen klass.

I det privata näringslivet är det fullständigt otänkbart att arbetstagare, arbetsledare och chefer glider runt i trasiga jeans, urtvättade t-skirts och rosa foppatofflor. I våra kommunala förvaltningar är det inte ens ovanligt.

Denna bedrövliga och nonchalanta klädstil som blivit norm inom kommunens fögderi, är ovärdigt ett samhälle norr om ekvatorn. Om man inte har råd att köpa sig hela kläder eller byta ut uttjänta plagg vore det förståeligt, men med tanke på vad dessa samhällsbärare kostar oss betalande invånare, torde medel finnas till att klä sig hel och ren.

Att se dessa bedrövliga hösäckar skrida omkring samma år som staden fyller 400 år känns skrämmande inför framtiden. Någon borde sätta ner foten och kräva anständighet! För inte allt för längesedan bars skjorta, slips och kavaj av män och prydliga dresser av kvinnor inom det allmänna. Politiker visade vördnad och respekt för sina väljare genom proper klädsel i utövandet av sin profession. Jag, och många med mig, blir besvikna, arga, bedrövade och förfärade när vi ser vart det barkat hän. Man skall inte acceptera förfallet utan måste reagera och kommentera, så som jag gör nu.

Vi måste utlysa ett kommunalt anständighetsnödläge! Strejker, demonstrationer och namninsamlingar kan bli nödvändigt. Ett moralfullmäktige? Vi måste mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder i mycket stor omfattning. Jag kräver härmed att någon tar tag i kommunens förfall en gång för alla och rättar till flummet i rummet.

Jag kräver att Alingsås kommun:

  1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett moralnödläge.
  2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal nivå.
  3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att klädstilen nått anständig nivå.
  4. Skyndsamt ta fram en moralnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.
  5. Fastställer att kommunen ska prioritera godtagbara märken och klädessnitt samt att påverka andra kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett anständighetsnödläge.
  6. Fastställer att kommunen i nödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning gällande klädstil.
  7. Fastställer att kommunen i moralnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om flumnödläget och att samverka med lokala aktörer, såsom klädaffärer och skoförsäljare, för en skyndsam omställning till en acceptabel klädstil i det offentliga.

Major Tambur (Moralpartiet)

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.