Vad hände med vår lekplats?

Alingsås

2019 skulle bli året som vi väntat på. Efter flera år av påtryckning så fanns tillslut pengar i kommunens budget för att anlägga en lekplats i vår bortglömda del av Alingsås, som ligger bortanför Mariedal och närmare Vardsjön. Redan på 70-talet påbörjade kommunen byggnationen av en lekplats här, men arbetet stoppades innan den stod klar. Nu var alltså vi och politikerna (återigen) eniga om behovet av en lekplats. Arbetet inleddes i en öppen dialog med oss boende i området. En februarikväll blev vi inbjudna till Sveagatan där ansvariga tjänstemän presenterade en väl genomarbetad illustrationsritning över en fin lekplats. Träden på platsen var redan fällda, optimismen var stor och den utlovade lekplatsen väntades stå klar redan innan sommaren. Därefter hände inte mycket. Sommaren kom och gick, men ingen lekplats syntes till. I slutet av augusti fick vi ett kryptiskt informationsbrev som meddelade att lekplatsen inte kommer anläggas. Anledningen till beslutet var, enligt brevet, att det hittats berg i dagen och att platsen ligger för nära bebyggelse för att spränga. Brevet väckte en lång rad frågor bland oss grannar. Är det en nyhet att Korpaberget är just ett berg? Varför skulle det alls behöva sprängas för att anlägga en lekplats? Och varför går det inte att spränga nära bebyggelse här, när det görs på så många andra ställen? Park- och naturenheten har inte kunnat besvara mina frågor, utan svarar istället via mejl att den verkliga anledningen till beslutet är personalbrist. Vi har efterfrågat protokoll som styrker beslutet, men får inget svar. I informationsbrevet påstås att möjligheten att anlägga lekplatsen på annan mark i anslutning till vårt område har utretts, men uteslutits. Är detta sant undrar jag, eller är det kanske ännu ett svepskäl? Den ytterst märkliga hanteringen av frågan har skapat ett stort antal familjer med havererad tilltro till Samhällsbyggnadskontoret och ett nytt fält med meterhög björksly. Vad det har kostat oss som skattebetalare för trädfällning, projektering och geoteknisk undersökning kan vi bara spekulera kring. Samtidigt kvarstår behovet av en lekplats här i vår bortglömda del av Alingsås.

  • Linda Strömqvist
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.