Vad händer med Nattsénska trädgården?

Alingsås

Det har publicerats en begäran om bygglov för fastigheten Tygvävaren. Det tänkta huset, dess utformning och placering, avviker från gällande detaljplan på flera sätt, men det verkar inte vara något som bekymrat Samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar som rör detta bygge ligger nu på kommunens webb. Av ritningarna framgår hur huset är tänkt att gestaltas, och vi ser också att det blir en del riktigt stora lägenheter, med många rum. Det ska tydligen bli bostadsrätter, som på så många andra ställen i stan.

Vad som däremot är svårt att se är vad som händer med den vackra trädgården. Kommer över huvud taget något att bevaras? Finns det ens plats för några av de gamla – och i en del fall unika – växter och träd som utgör en del av stadens trädgårdars historia? Och om inte, finns det någon plan för hur man kan ta vara på växterna och flytta dem någon annanstans? Det finns säkert frivilliga krafter som kan hjälpa till med det. Vi lever ju i ”Den Goda Viljans Bygd”.

  • The constant gardener
Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.