Investeringar och byggplaner hotade

Alingsås

Kommunens mycket ansträngda ekonomiska läge innebär ett konkret hot mot viktiga kommunala investeringar och utbyggnadsplaner.
– Vi måste vara beredda att ompröva alla tidigare ställningstaganden vad gäller investeringsramar och tillväxtprogram, säger kommunalråd Daniel Filipsson (M).

Medan vård- och omsorgsnämnden går back 18 miljoner kronor i år, saknar Socialnämnden 12,5 miljoner kronor. Härtill är Alingsås kommunkoncern en av de högst belånade i Sverige.

I andra vågskålen ska Alingsås kommun de närmaste tio åren få 1000 nya bostäder och mer i närtid: fler äldreboenden, viktig infrastruktur, förskolor och idrottshallar. Glömde vi säga att kvalitén i den kommunala verksamheten inte ska påverkas negativt.

När de nu närmar sig budgetberedningstider är utgångsläget för politikerna mycket knepigt och pussel­bitarna tycks inte gå ihop.

Kommunalråd Daniel Filipsson (M) går så långt som att säga att i princip allt som kommunen skissat på i sitt tillväxtprogram går att diskutera, inget verkar heligt.

– Vi måste vara beredda att ompröva alla tidigare ställningstaganden vad gäller
investeringsramar och tillväxtprogram, säger han.

Filipsson vill inte vara mer specifik än så, men hoppas på politisk samsyn.

– Nu har vi våran interna process (inför budgetberedningen) men det jag kan säga är att jag har tagit initiativ till breda dialoger och söker bred bas för beslut där samtliga partier ska få vara med. Det handlar om stora övergripande beslut som ska stå sig över mandatperioden, och jag kommer att vara generös mot alla partier, säger Filipsson.

Simon Waern (S) är oppositionsråd och tror även han att det krävs ett gemensamt politiskt ansvar för att kunna hantera de ekonomiska utmaningarna.

Han menar att det är hög tid att börja amortera på låneskulden. När det gäller kommunens uppdrag pratar han om att hellre kapa än att hyvla.

– Vi behöver vara mer pragmatiska och ta bort de ideologiska skygglapparna. Vi behöver låta andra bolag än Fabs bygga till exempel.

Sänkta i tillväxtambitioner, högre ekonomiskt resultat och försäljningar är hans medicin.

Finns det inte en risk att krav på högre resultat påverkar kvalitén i den kommunala verksamheten?

– Det får det inte göra. Men här spelar vår låneskuld en roll. Vi har räntekostnader på 25 miljoner kronor, men vad gör vi när räntan stiger?

När det gäller kommunens tillväxtplaner är han något mer konkret än Filipsson. Även om Waern inte vill ”surra sig vid masten” som han säger, drar han i handbromsen för Norra Länken, budgeterad till cirka 220 miljoner kronor med planerad byggstart 2023.

– Frågan är huruvida kommunen i dagsläget har råd?

Han vill sänka kommunens tillväxtambitionerna generellt och mer specifikt tycker han att Norra Bolltorp kan vänta.

– Vad vi behöver är en långsiktig strategi, säger Simon Waern.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.