Fängelse och näringsförbud för företagare

Alingsås

Efter oegentligheter med ekonomin i ett bolag döms en man nu till fängelse i ett år – han fälls för både skatte- och bokföringsbrott.

Det är händelser som inträffat i ett bolag från 2014 fram till 2016 som resulterade i att en företagare i Alingsåstrakten nyligen ställdes inför rätta. Utifrån de uppgifter som presenterades under rättegången står det klart att det har funnits stora brister i bolagets bokföring. Enligt tingsrätten har det inte skett någon löpande bokföring under de aktuella åren. Det slås också fast att delar av bokföringen har gjorts i efterhand. Företagaren fälls i den delen för grovt bokföringsbrott.

Grova skattebrott

Domen omfattar även grova skattebrott. I de fallen handlar det om att företagaren inte har lämnat in skattedeklarationer, och därmed inte heller har redovisat mervärdesskatt eller arbetsgivaravgifter på ett korrekt sätt.

Påföljden för brottslig­heten bestäms till fängelse i ett år och företagaren beläggs även med näringsförbud i tre år. Tingsrätten beslutade också att det aktuella bolaget ska betala 100 000 kronor i företagsbot till staten.

Dela innehållet

Kommentera våra artiklar på Facebook/alingsastidning eller Twitter/AlingsasTidning. Debattartiklar besvaras med nya inlägg. Använd formuläret under Debatt.